BAM bereikt ‘financial close’ voor pps-gevangenis in Dendermonde, België

BAM reaches Financial Close on Dendermonde Prison project in Belgium

Bunnik, 18 februari 2020 – Het financieringscontract (‘financial close’) voor ontwerp, bouw, financiering en onderhoud van een gevangenis in Dendermonde - gelegen tussen Antwerpen en Gent - is succesvol afgerond. Opdrachtgever Regie der Gebouwen en de Federale Overheidsdienst Justitie (FOD Justitie) hebben BAM PPP opdracht verleend voor de realisering van een gevangenis voor 444 gedetineerden. De contractwaarde bedraagt € 194 miljoen.

Het project wordt geleid door Poort van Dendermonde nv, een volledige dochteronderneming van  BAM PPP PGGM Coöperatie U.A. Het ontwerp en de bouw zijn in handen van BAM Interbuild. BAM FM zal gedurende een periode van 25 jaar het onderhoud verzorgen, alsmede facilitaire diensten voor wasserij, afvalverwerking en catering.

De financiering wordt verstrekt door Belfius Bank NV/SA, AG Insurance NV/SA en Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij NV. Coöperatieve Rabobank U.A verstrekte de equity-bridge-faciliteit.

Tot de adviseurs behoren Linklaters (juridisch) en BDO (belastingen en model auditor). De financiers zijn geadviseerd door Allen & Overy (juridisch), Mott MacDonald (technisch) en AON Global Risk Consulting (verzekeringen).

Naar verwachting zullen de bouwwerkzaamheden in augustus 2020 van start gaan en zal het project in oktober 2022 gereed zijn.

Over BAM PPP

BAM PPP opereert namens Koninklijke BAM Groep op de markt voor publiek-private samenwerking. BAM PPP is actief in vijf Europese thuislanden, Nederland, België, Verenigd Koninkrijk, Ierland en Duitsland en in geselecteerde internationale markten. BAM PPP beschikt over expertise met de realisering van wegen en spoorwegen, onderwijs- en gezondheidszorgprojecten, justitiële inrichtingen en overige gebouwen. BAM PPP heeft financial close bereikt voor 49 projecten, met een totale vermogenswaarde van € 12,1 miljard. www.bamppp.com

Over PGGM

De coöperatie PGGM biedt institutionele klanten: vermogensbeheer, pensioenbeheer en bestuursadvisering. Op 31 december 2019 beheerde PGGM voor diverse pensioenfondsen een vermogen van € 252 miljard en administreerde de pensioenen van 4,4 miljoen deelnemers. Onder de naam PGGM&CO kent de coöperatie een ledenorganisatie van ongeveer 750.000 werknemers in zorg en welzijn. Daarnaast ontwikkelt PGGM – zelf of met strategische partners – innovatieve toekomstvoorzieningen door pensioen, zorg, wonen en werken met elkaar te verbinden. www.pggm.nl

Nadere informatie: