Gecorrigeerd resultaat vóór belastingen 2019 € 74 miljoen na sterk tweede halfjaar

Adjusted pre-tax result of €74 million in 2019 following strong second half

De prestaties van BAM in de tweede helft van 2019 herstelden na een teleurstellend eerste halfjaar en de onderneming realiseerde de herziene winstverwachting voor het gehele jaar. De handelswerkkapitaalefficiency verbeterde gedurende het jaar. De kaspositie versterkte zich verder. Er zijn stappen gezet om de uitvoering van de strategische agenda te versnellen met als doel de toekomstige prestaties en de voorspelbaarheid daarvan te verbeteren.

  • BAM realiseert winstverwachting boekjaar met marge gecorrigeerd resultaat vóór belastingen van 1,0%
  • Sterke prestaties van Nederlands en Iers Bouw en Vastgoed, in het Verenigd Koninkrijk en van BAM PPP
  • Nettoresultaat van € 11,8 miljoen, beïnvloed door non-cash afwaarderingen en herstructureringslast
  • Positieve ontwikkeling kasstroom; handelswerkkapitaal-efficiency overtreft -10% doelstelling
  • Orderportefeuille gehandhaafd op hoog niveau met focus op balans risico/beloning
  • Dividendvoorstel van € 0,02, een uitkering in contanten van 46% van het nettoresultaat
  • Vooruitzicht 2020: verbetering marge voor gecorrigeerd resultaat vóór belasting ten opzichte van 2019

Klik hier voor het hele persbericht.

Klik hier voor de analistenpresentatie.