Startschot voor bouwimpuls

5 februari 2020 13:43 - BAM Bouw en Techniek bv
Startschot voor bouwimpuls

(Nieuwsbericht Nationaal Coördinator Groningen:) Groningen, 5 februari 2020 - Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Nationaal Coördinator Groningen (NCG), regionale overheden en zes bouwbedrijven hebben vandaag het startschot gegeven voor een bouwimpuls voor de versterking. Door het opzetten van een bedrijfsbureau met de zes regionale bouwbedrijven worden ruim 1.100 woningen versneld versterkt. Daarbij zit de bewoner direct aan tafel met het bouwbedrijf en krijgt de bewoner zelf de regie over de versterking.

Startschot bouwimpuls versterking 2

Op de foto staan van links naar rechts Harry Leggedoor (algemeen directeur Geveke Bouw bv), Jan Emmo Hut (eigenaar bouwbedrijf Kooi), Chris Kuipers (directeur-generaal Bestuur en Wonen bij BZK), Peter Spijkerman (directeur NCG), Henk Staghouwer (gedeputeerde provincie Groningen) en Gerard Beukema (burgemeester van de gemeente Delfzijl).

De bouwimpuls is een van de maatregelen uit het Versnellingspakket van het Rijk, regionale overheden en NCG. Onderdeel van dit pakket is het versnellen van de uitvoering van de versterking en het vergroten van de bouwcapaciteit. Het is ook de eerste stap richting het Bouwakkoord Groningen met de hele bouwsector.

Bedrijfsbureau

In het bedrijfsbureau stellen zes regionale bouwbedrijven capaciteit en kennis en kunde beschikbaar voor de versterking. Dit zijn Geveke Bouw, Friso Bouwgroep, BV Bouwbedrijf Kooi Appingedam, Van Wijnen Noord, Rottinghuis en BAM Bouw en Techniek bv - Regio Noord. Het bedrijfsbureau gaat eerst aan de slag met twee opdrachten, namelijk het in uitvoering brengen van 900 beschikbare versterkingsadviezen en starten met de eerste fase van de Praktijkaanpak.

Uitvoeren 900 versterkingsadviezen

Door het bedrijfsbureau zijn 900 woningen geselecteerd waarvan de versterkingsadviezen gereed zijn. Het gaat om woningen met een (licht) verhoogd risicoprofiel en woningen uit de zogenoemde groep 1.581. De bewoner heeft de keuze voor versterking op basis van het versterkingsadvies dat er ligt of voor een lichtere vorm van versterken gelet op de nieuwe inzichten op basis van het deskundigen oordeel van de aannemer/constructeur. Het uitgangspunt daarbij is en blijft uiteraard een veilig huis.

Praktijkaanpak

In de Praktijkaanpak zijn zowel de aannemer als de bewoner vanaf het begin betrokken bij het versterkingsproces. De aannemer beoordeelt op basis van zijn kennis, ervaring en deskundigheid of een gebouw aan de veiligheidsnorm voldoet. Als een gebouw niet aan de veiligheidsnorm voldoet, kijkt de aannemer welke maatregelen nodig zijn om een gebouw te versterken. Voor de eerste fase van de Praktijkaanpak zijn 250 adressen geselecteerd door de gemeenten.