Mededelingen BAM over jaarlijkse algemene vergadering op 15 april 2020

31 maart 2020 07:54 - Koninklijke BAM Groep nv
 Mededelingen BAM over jaarlijkse algemene vergadering op 15 april 2020

Bunnik, 31 maart 2020 – Koninklijke BAM Groep nv bevestigt dat de jaarlijkse algemene vergadering van 15 april 2020, 14.00 uur, op aangepaste wijze doorgang zal vinden. In verband met de uitbraak van het coronavirus en de als gevolg daarvan door de overheid uitgebrachte richtlijnen wordt een aantal  maatregelen getroffen om besmettingsrisico zoveel mogelijk te beperken en de vergadering op een verantwoorde manier te laten verlopen. Er wordt een dringend beroep op aandeelhouders gedaan om niet fysiek aanwezig te zijn, maar vooraf via een volmacht te stemmen en/of vragen te stellen.

Dividend

Gezien de buitengewone omstandigheden heeft BAM uit voorzorg besloten het dividendvoorstel 2019 van de agenda voor de jaarlijkse algemene vergadering van 15 april 2020 te schrappen.

Locatie gewijzigd

Anders dan eerder gecommuniceerd, zal de vergadering plaatsvinden op het hoofdkantoor van Koninklijke BAM Groep nv, Runnenburg 9, 3981 AZ Bunnik. Zoals BAM al op 17 maart heeft bekend gemaakt, zal voorafgaand en aansluitend aan de vergadering geen gelegenheid zijn voor een informeel samenzijn. Daarnaast zal slechts een delegatie van de raad van bestuur en de raad van commissarissen aanwezig zijn,

Stemmen via steminstructie

Om het besmettingsgevaar zoveel mogelijk te beperken worden aandeelhouders geacht de vergadering niet persoonlijk bij te wonen en hun stemrecht bij volmacht uit te oefenen. Aandeelhouders wordt gevraagd om steminstructies te geven aan de onafhankelijke derde IQ-EQ, via 05. Voting proxy form of elektronisch via www.abnamro.com/evoting.

Persoonlijke aanwezigheid bevestigen per e-mail

Aandeelhouders die de vergadering desondanks in persoon wensen bij te wonen, dienen zich uiterlijk 8 april 2020 per e-mail aan te melden via arno.pronk@bam.com. BAM behoudt zich te allen tijde de mogelijkheid voor om personen te weigeren, indien de vennootschap meent dat dit de gezondheid van aanwezigen bij de vergadering in gevaar zou kunnen brengen.

Vragen vooraf indienen

Aandeelhouders kunnen hun vragen en opmerkingen met betrekking tot de geagendeerde onderwerpen per e-mail tot uiterlijk dinsdag 14 april, 12.00 uur richten aan arno.pronk@bam.com. Indieners van vragen en/of opmerkingen wordt gevraagd om hun voorletters en achternaam (ten behoeve van de notulen), evenals het registratienummer dat zij via ABN AMRO Bank hebben ontvangen, te vermelden in hun e-mailbericht aan de vennootschap. De antwoorden op vragen die niet tijdens de vergadering kunnen worden beantwoord, zullen zo spoedig mogelijk na de vergadering op de website van de vennootschap worden gepubliceerd.

Live videowebcast

Evenals in voorgaande jaren zal BAM de mogelijkheid bieden om de volledige vergadering te volgen via een live videowebcast. Het zal niet mogelijk zijn middels deze webcast te stemmen en/of vragen te stellen.

Nadere informatie: