3 maart 2020 - 08:42

Samenstelling raad van commissarissen

Samenstelling raad van commissarissen

Bunnik, 3 maart 2020 – De raad van commissarissen van Koninklijke BAM Groep nv is voornemens de heer H.Th.E.M. (Henk) Rottinghuis voor te dragen voor benoeming als commissaris van de vennootschap. Dit zal plaatsvinden op de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders op 15 april 2020 voor een termijn die afloopt met de algemene vergadering in 2024. Tevens zal de heer H.L.J. (Harrie) Noy worden voorgedragen voor herbenoeming als lid van de raad van commissarissen voor een termijn die afloopt met de jaarlijks algemene vergadering in 2021.

De heer Rottinghuis (Nederlandse nationaliteit, 1956) was van 2001 tot zijn terugtreden in 2010 CEO en bestuursvoorzitter van Pon Holdings. Hij kwam in 1993 in dienst van Pon en werd lid van de raad van bestuur in 1999. Daarvoor heeft hij senior-managementfuncties bekleed bij Koninklijke Nedlloyd Groep. Na zijn terugtreden bij Pon bekleedde hij diverse commissariaten, waaronder bij Royal Bank of Scotland, Blokker en Stork (voorzitter). Thans is hij non-executive director bij de internationale handel in bouwmaterialen CRH (tot april 2020) en voorzitter van de raad van commissarissen van Koole Terminals.

De voordracht van de heer Rottinghuis houdt verband met het voorgenomen terugtreden van de heer Noy als voorzitter van de raad van commissarissen en de intentie van de raad van commissarissen om de heer Rottinghuis in de loop van dit jaar tot zijn opvolger te benoemen. De centrale ondernemingsraad van BAM heeft te kennen gegeven, met gebruikmaking van het versterkte recht van aanbeveling, de heer Rottinghuis als kandidaat voor benoeming als commissaris van de vennootschap aan te bevelen.

Teneinde een soepele overdracht te waarborgen van de verantwoordelijkheden als voorzitter van de raad van commissarissen van de heer Noy aan de heer Rottinghuis in de loop van 2020, is de raad van commissarissen tevens voornemens de heer Noy voor te dragen voor herbenoeming als lid van de raad van commissarissen door de algemene vergadering op 15 april 2020, voor een periode die eindigt met de jaarlijkse algemene vergadering in 2021. De tweede termijn van vier jaar van de heer Noy eindigt formeel met de jaarlijkse algemene vergadering van 15 april 2020.

De centrale ondernemingsraad van BAM ondersteunt de voordracht voor herbenoeming van de heer Noy en beveelt geen andere kandidaten aan.

Nadere informatie: