Update BAM over jaarlijkse algemene vergadering inzake uitbraak coronavirus; vooralsnog geen uitstel van vergadering op 15 april 2020

17 maart 2020 10:42 - Koninklijke BAM Groep nv
BAM logo

Bunnik, 17 maart 2020 - In het licht van de zich ontwikkelende uitbraak van het coronavirus houdt Koninklijke BAM Groep nv de situatie nauwlettend in de gaten en geeft een update - op basis van actuele inzichten en maatregelen van de Nederlandse overheid - over de komende jaarlijkse algemene vergadering, die op 15 april 2020 in Bunnik wordt gehouden

Vooralsnog geeft de huidige situatie onvoldoende aanleiding om de vergadering geen doorgang te laten vinden. Om het risico op besmetting zoveel mogelijk te beperken, zal wel worden getracht de participatie door aandeelhouders zoveel mogelijk op afstand te laten plaatsvinden door enerzijds het gebruik van volmachten en anderzijds het vooraf indienen van vragen zoveel mogelijk te promoten.

Teneinde de vergadering niet persoonlijk bij te wonen en het stemrecht bij volmacht uit te oefenen, wordt aandeelhouders verzocht om steminstructies te geven aan de onafhankelijke derde IQ-EQ, via 05. Voting proxy form of elektronisch via www.abnamro.com/evoting.

Aandeelhouders wordt daarnaast verzocht om zoveel mogelijk vragen voorafgaand aan de vergadering in te dienen, door hun vragen met betrekking tot de diverse agendapunten per e-mail te verzenden aan arno.pronk@bam.com of per brief aan Koninklijke BAM Groep nv, ter attentie van de heer A.C. Pronk, Postbus 20, 3980 CA Bunnik.

Evenals als in voorgaande jaren zal BAM de mogelijkheid bieden om de volledige vergadering te volgen via een live videowebcast. Het zal niet mogelijk zijn middels deze webcast te stemmen en/of vragen te stellen.

Om potentiële gezondheidsrisico's verder te beperken, zal de vennootschap geen sociale activiteiten rond de bijeenkomst organiseren. Helaas betekent dit dat geen koffieontvangst voorafgaand of aperitief na afloop zal worden aangeboden.

BAM blijft de situatie nauwlettend volgen en adviseert u om regelmatig deze website te controleren op verdere updates.