BAM zet activiteiten op meeste bouwplaatsen voort, handhaaft sterke liquiditeitspositie

BAM zet activiteiten op meeste bouwplaatsen voort, handhaaft sterke liquiditeitspositie

Handelsbericht eerste kwartaal 2020

BAM blijft de hoogste prioriteit toekennen aan de gezondheid, veiligheid en het welzijn van alle stakeholders en blijft daarbij de liquiditeit borgen. De prestaties in het eerste kwartaal van 2020 stonden onder druk door drie bedrijfsonderdelen, waar verbeteringsmaatregelen het kernthema blijven. Covid-19 heeft vanaf medio maart geleid tot een lager activiteitenniveau en verminderde operationele efficiency. Vooruitkijkend zal Covid-19 aanzienlijke impact hebben op de bouwsector en de prestaties van BAM.

  • Eerste-kwartaalresultaten beïnvloed door onderpresterende bedrijfsonderdelen en inclusief eerste Covid-19-effecten in België
  • Sterke liquiditeitspositie (€ 944 miljoen, inclusief getrokken kredietfaciliteit) en handelswerkkapitaal-efficiency gehandhaafd
  • Orderportefeuille sterk en stabiel
  • Covid-19: omvangrijke impact op projectprestaties in tweede kwartaal; operationele efficiency trekt aan
  • Reactie management: focus op gezondheid en veiligheid, kosten- en uitgavenreductie, kredietfaciliteit (RCF) verlengd tot 2024
  • Vooruitzicht: materiële onzekerheid houdt aan over toekomstige ontwikkeling van Covid-19 en de impact daarvan op BAM’s financiële prestaties

Klik hier voor het gehele persbericht.