Woningcorporatie Portaal en BAM Wonen verduurzamen 210 woningen in Nijmegen

Woningcorporatie Portaal en BAM Wonen verduurzamen 210 woningen in Nijmegen

Nijmegen, 7 mei 2020 - Woningcorporatie Portaal en BAM Wonen starten met de renovatie en verduurzaming van 210 eengezinswoningen in het complex Schipbeekstraat en omgeving in het Waterkwartier in Nijmegen. De bewoners gaven aan veel last te hebben van kou, tocht en vocht in de woning. Daarom krijgen hun woningen onder meer nieuwe kozijnen, mechanische ventilatie en spouwmuurisolatie, waardoor het wooncomfort verbetert, het energieverbruik afneemt en de woonlasten dalen. Dit plan voor de Schipbeekstraat en omgeving is samen met vertegenwoordigers van de bewoners en de gemeente gemaakt en kon rekenen op 81% draagvlak.

Meer wooncomfort en energiezuiniger

Op verzoek van de vertegenwoordigers van de bewoners wordt als eerste gestart met werkzaamheden aan de binnenzijde van de woning. De werkzaamheden in de woningen worden uitgevoerd tussen mei 2020 en juni 2021. BAM Wonen gaat aan de slag met het plaatsen van de nieuwe mechanische ventilatie, vernieuwen van de meterkast en vervangen van een deel van de CV-ketels en, indien van toepassing, douche, toilet en keuken. De planning van de werkzaamheden gebeurt in goed overleg met de bewoners, rekening houdend met de regels van het RIVM tijdens de coronacrisis. De gezondheid van iedereen staat op de eerste plaats.

Toekomstbestendig onderhoud

Na de zomer starten de buitenwerkzaamheden. Naast het isoleren van de woningen wordt ook onderhoud aan de woningen uitgevoerd. Het voegwerk wordt hersteld, het metselwerk gereinigd en er wordt een speciale beschermlaag op de gevels aangebracht. De voordeur en bijbehorend kozijn worden geschilderd. De werkzaamheden aan de gevels worden, in verband met flora en fauna, uitgevoerd tussen september 2020 en juni 2021.

Mussen en vleermuizen

Voor vleermuizen en huismussen worden tijdens de werkzaamheden voorzieningen getroffen. Voor de vleermuizen worden tijdelijke vleermuiskasten in de buurt opgehangen en de gevels krijgen permanente vleermuisvriendelijke huisvesting zodat de vleermuizen in de wijk kunnen blijven. Om de overlast voor de huismus te compenseren, wordt gebruik gemaakt van enkele mussentillen waarmee het grote aantal huismussen kan worden gehuisvest in de periode dat aan de gevels wordt gewerkt.

Samen veilig doorwerken in de bouw

BAM Wonen en Portaal willen samen graag dat nieuwbouw-, renovatie- en onderhoudswerkzaamheden doorgaan tijdens de coronacrisis. Ze doen dit beide volgens hun eigen gedetailleerde protocollen en volgens het landelijk protocol ‘samen veilig doorwerken’ van Bouwend Nederland. Dit protocol biedt duidelijkheid aan bedrijven, bewoners, opdrachtgevers, klanten en alle werkenden over veilig werken tijdens de coronacrisis. Hierin staat onder meer de manier waarop werkzaamheden bij mensen thuis veilig doorgang kunnen vinden. Peter Aleman, Projectleider Renovatie Concepten bij BAM Wonen: “Daarnaast krijgen bewoners een flyer met uitgebreide veiligheidsinstructies. Als bewoners ondanks alle getroffen maatregelen, toch niet willen dat de binnenwerkzaamheden uitgevoerd worden, hebben zij daarin de vrije keuze. Alles gebeurt in nauw overleg met de bewoners. Mocht een bewoner tijdens de uitvoering ziek blijken, dan is er zelfs de mogelijkheid om een noodkeuken en nooddouche aan te sluiten zodat de werkzaamheden direct gestaakt kunnen worden en mensen rustig thuis kunnen uitzieken”.

Overige projecten Waterkwartier 

Portaal is de komende jaren op verschillende plekken in het Waterkwartier aan het werk om woningen te verbeteren. Zo gaan - naast de renovatie in de Schipbeekstraat en omgeving - voor de zomer ook de werkzaamheden van start in de Dinkel-, Dommel en Oscar Carréstraat. Meer informatie over de projecten in het Waterkwartier staan op de website van Portaal: www.portaal.nl/projecten (Nijmegen).

Nadere informatie:

Woningcorporatie Portaal bouwt aan kansrijke buurten waar je je thuis voelt. Wij bieden in onze regio Nijmegen en Arnhem onderdak aan respectievelijk circa 11.000 en 5.000 huishoudens. Daarnaast zijn we werkzaam in de regio’s Amersfoort, Leiden en Utrecht.

BAM Wonen heeft voor dit jaar tot dusver de renovatie en verduurzaming van 1.500 woningen in voorbereiding, uitvoering en/of gerealiseerd. BAM is daarnaast koploper in het realiseren van de nul-op-de-meter (NOM)-woning met meer dan 1800 NOM-woningen in voorbereiding, uitvoering of gerealiseerd. BAM heeft hiervoor als eerste bouwer in Nederland het volledige NOM-keur ontvangen.