RSS Feed Persberichten

7 mei 2020
Woningcorporatie Portaal en BAM Wonen verduurzamen 210 woningen in Nijmegen

Nijmegen, 7 mei 2020 - Woningcorporatie Portaal en BAM Wonen starten met de renovatie en verduurzaming van 210 eengezinswoningen in het complex Schipbeekstraat en omgeving in het Waterkwartier in Nijmegen. De bewoners gaven aan veel last te hebben van kou, tocht en vocht in de woning. Daarom krijgen hun woningen onder meer nieuwe kozijnen, mechanische ventilatie en spouwmuurisolatie, waardoor het wooncomfort verbetert, het energieverbruik afneemt en de woonlasten dalen. Dit plan voor de Schipbeekstraat en omgeving is samen met vertegenwoordigers van de bewoners en de gemeente gemaakt en kon rekenen op 81% draagvlak.

7 mei 2020
BAM zet activiteiten op meeste bouwplaatsen voort, handhaaft sterke liquiditeitspositie

Handelsbericht eerste kwartaal 2020

BAM blijft de hoogste prioriteit toekennen aan de gezondheid, veiligheid en het welzijn van alle stakeholders en blijft daarbij de liquiditeit borgen. De prestaties in het eerste kwartaal van 2020 stonden onder druk door drie bedrijfsonderdelen, waar verbeteringsmaatregelen het kernthema blijven. Covid-19 heeft vanaf medio maart geleid tot een lager activiteitenniveau en verminderde operationele efficiency. Vooruitkijkend zal Covid-19 aanzienlijke impact hebben op de bouwsector en de prestaties van BAM.

  • Eerste-kwartaalresultaten beïnvloed door onderpresterende bedrijfsonderdelen en inclusief eerste Covid-19-effecten in België
  • Sterke liquiditeitspositie (€ 944 miljoen, inclusief getrokken kredietfaciliteit) en handelswerkkapitaal-efficiency gehandhaafd
  • Orderportefeuille sterk en stabiel
  • Covid-19: omvangrijke impact op projectprestaties in tweede kwartaal; operationele efficiency trekt aan
  • Reactie management: focus op gezondheid en veiligheid, kosten- en uitgavenreductie, kredietfaciliteit (RCF) verlengd tot 2024
  • Vooruitzicht: materiële onzekerheid houdt aan over toekomstige ontwikkeling van Covid-19 en de impact daarvan op BAM’s financiële prestaties

Klik hier voor het gehele persbericht.

6 mei 2020
BAM Wonen start oplevering 64 duurzame koopwoningen in Hoef en Haag nabij Vianen

Hoef en Haag, 6 mei 2020 - BAM Wonen is gestart met de oplevering van 64 duurzame koopwoningen in deelplan Het Dorpshart fase 3 in Hoef en Haag nabij Vianen. De eerste bewoners hebben de sleutel ontvangen van hun nieuwe woning. BAM Wonen realiseert de 64 woningen in opdracht van Hoef en Haag CV (een samenwerking van gebiedsontwikkelaars AM en BPD).

Pagina's