BAM Contractors bouwt mee aan Scheldetunnel, het koninginnenstuk van de Oosterweelverbinding

Artist's impression Scheldetunnel

Antwerpen, 3 juni 2020 - LANTIS, als opdrachtgever voor de Oosterweelverbinding, heeft de opdracht voor de realisatie van de Scheldetunnel op 3 juni 2020 gegund aan de Tijdelijke Handelsvereniging Combinatie Oosterweeltunnel, afgekort THV COTU.

THV COTU is samengesteld uit de Belgische bouwgroepen BESIX, BAM Contractors, DEME en Jan De Nul. De contractwaarde bedraagt € 570 miljoen, het aandeel van BAM Contractors bedraagt 25 procent.

De Scheldetunnel vormt de belangrijkste schakel in de Oosterweelverbinding en zorgt voor het sluiten van de Antwerpse Ring aan de noordkant. De tunnel heeft een totale lengte van 1.800 meter en wordt gebouwd volgens de ‘afgezonken tunnel’‐methode.

Hierbij worden acht  tunnelelementen van elk ongeveer 60.000 ton gebouwd in de achterhaven van Zeebrugge en vervolgens via de Noordzee en de Westerschelde drijvend naar Antwerpen gesleept. Daar worden ze na elkaar in een vooraf gebaggerde zinksleuf in de Schelde afgezonken. Deze techniek, waarbij de zwaartekracht en de opdrijvende kracht van water voortdurend met elkaar wedijveren, is één van de meest ingenieuze bouwmethodes uit de beton‐ en waterbouw.

THV COTU is zich bewust van de uitdagingen die een dergelijk project, in een technisch moeilijke omgeving als de Schelde in Antwerpen, met zich mee brengt, doch beschikt over de nodige deskundigheid en ervaring om de realisatie van dit koninginnenstuk van de Oosterweelverbinding met vertrouwen tegemoet te zien.  

De eerste voorbereidende werken starten in het najaar van 2020. De bouwwerken voor de tunnel zelf vatten aan na de zomer van 2021.

Over Besix

BESIX Group is een wereldspeler en een vooraanstaande Belgische bouwgroep in de bouwsector, vastgoedontwikkeling en concessies. De Groep, opgericht in 1909 en gevestigd in Brussel, is actief in Europa, het Midden‐Oosten, Afrika, Canada en Australië. Tot de verwezenlijkingen van het bedrijf behoren de Burj Khalifa in Dubai, de hoogste toren ter wereld, de gebouwen van het Europees Parlement in Brussel en het Grand Egyptian Museum op het Gizeh‐plateau. In 2019 heeft de Groep een omzet gerealiseerd van € 3.3 miljard. De Groep stelt 14.000 medewerkers tewerk over vijf continenten. Voor meer informatie: www.besix.com.

Over BAM Contractors

Dag in, dag uit geven onze BAM‐medewerkers vorm aan een betere leefomgeving. Daar staat ook onze baseline voor: Together we create space. Dit maken we waar dankzij de realisatie van spoorwerken, wegenwerken, tunnels en bruggen die de veiligheid en mobiliteit van de weggebruiker verhogen, en industriële projecten die bijdragen aan de economische welvaart. Met deze expertises profileren we ons ook als dé uitgelezen partner in de realisatie van omvangrijke en complexe projecten. Onze landelijke dekking stelt ons bovendien in staat om zowel onze publieke als private klanten een nabije dienstverlening te garanderen. Multidisciplinair, duurzaam en betrouwbaar, dat is BAM Contractors. Neem een kijkje op onze website www.bamcontractors.be.

Over DEME

DEME is wereldleider in de gespecialiseerde domeinen van baggerwerken, oplossingen voor de offshore energie‐industrie en inframariene en milieuwerken. Het bedrijf heeft meer dan 140 jaar kennis en  ervaring. DEME’s visie is erop gericht te werken aan een duurzame toekomst door oplossingen aan te bieden voor

wereldwijde uitdagingen: de stijgende zeespiegel, een groeiende bevolking, vermindering van CO2‐emissies, vervuilde rivieren en bodems en de schaarste van minerale grondstoffen. DEME heeft zijn wortels in België, maar is sterk aanwezig op alle zeeën en continenten van de wereld en is actief in meer dan 90 landen. Het bedrijf kan rekenen op 5.200 hoogopgeleide professionals over de hele wereld. Met een veelzijdige en moderne vloot van meer dan 100 schepen, gesteund door een breed gamma hulpuitrustingen, kan het bedrijf oplossingen bieden voor zelfs de meest complexe projecten. DEME realiseerde in 2019 een omzet van € 2,62 miljard. www.deme‐group.com.

Over Jan De Nul Group

Design. Build. Connect. Jan De Nul Group geeft vorm aan water en land. Wereldwijd. Van complexe diensten aan de offshore energie‐ en energietransitiesector, over grote bagger‐ en verdedigingswerken op de rand van water en land, tot uitdagende civiele en milieuwerken. Goed geïntegreerde competenties en

investeringen leiden tot creatieve, duurzame en innovatieve oplossingen. Zo komt Jan De Nul Group tegemoet aan de wensen van de klant. Vandaag, maar ook morgen. www.jandenul.com