Politie selecteert BAM voor verbouwing nieuwe huisvesting in Breda

2 juni 2020 08:15 - BAM Bouw en Techniek bv
Politie selecteert BAM voor verbouwing nieuwe huisvesting in Breda

Breda, 2 juni 2020 – De politie heeft BAM Bouw en Techniek - Regio Zuid geselecteerd voor de grootschalige verbouwing van haar nieuwe huisvesting aan de Claudius Prinsenlaan in Breda. Naar een ontwerp van De Twee Snoeken realiseert BAM in de vernieuwde accommodatie onder meer een publieksgebied, politiewerkgebied en een ophoudgebied voor het basisteam Markdal. De gunning aan BAM is op basis van de beste prijs-kwaliteitverhouding. De verbouwing is vandaag gestart en de oplevering staat gepland voor voorjaar 2021.

De huidige huisvesting van basisteam Markdal in Breda biedt onvoldoende ruimte en voldoet niet meer aan de eisen en wensen van de politie. Basisteam Markdal verhuist daarom naar een 180 meter verderop gelegen kantoor van de gemeente Breda. Hier betrekt de politie de begane grond en de eerste verdieping (samen 2.247 m2). Het overige deel van het stadskantoor kan de gemeente aan derden verhuren.

Het ontwerp van De Twee Snoeken is doelmatig, functioneel en toekomstbestendig. Zo is het publieksgebied verdeeld in een zone voor burgers die de politie bezoeken en een zone waar de politie samenwerkt met zakelijke partners. Het politiewerkgebied biedt voorzieningen die het werkproces van de politie ondersteunen. Hiertoe behoren onder meer werkplekken, vergaderruimtes en een post voor aansturing en coördinatie.

Bij de verbouwing die vandaag is gestart, verricht BAM de benodigde sloopwerkzaamheden, bouwkundige en beperkte constructieve aanpassingen. Ook de aanpassingen in W- en E-installaties, afbouwwerkzaamheden, interieurbouw en terreininrichting neemt BAM samen met partners voor haar rekening.

Over BAM Bouw en Techniek

BAM Bouw en Techniek kent de wereld van haar klant en de wens van de gebruiker. Integraal denken en doen begint bij ons. Professioneel en met maximale focus op de wereld van de gebruikers van onze gebouwen. We realiseren huisvestingsoplossingen die flexibel zijn in functie, ruimte en gebruik. Zodoende zijn het gebouw én de installaties klaar voor de veranderende functie en technologie van de toekomst. Opdrachtgevers vragen ons niet alleen een gebouw of installatie op te leveren, maar willen dat wij het hele proces verzorgen. Als onderdeel van Koninklijke BAM Groep bieden wij een totaalaanbod, van planvorming en bouw tot langdurige exploitatie en onderhoud: we zijn een partner voor de volledige levenscyclus van een gebouw.

Nadere informatie: Lotte Franken, Communicatie BAM Bouw en Techniek, (030) 659 89 66, lotte.franken@bam.com.