BAM verwacht aanzienlijk H1-verlies en kondigt afbouw BAM International aan

BAM verwacht aanzienlijk H1-verlies en kondigt afbouw BAM International aan

Trading update voor eerste halfjaar 2020, inclusief effecten Covid-19

Bunnik, 2 juli 2020 – De buitengewone omstandigheden, veroorzaakt door de Covid-19-crisis, hebben een aanzienlijke impact op Koninklijke BAM Groep nv. Bovendien wordt het resultaat van de onderneming in het eerste halfjaar geraakt door aanhoudend verlies bij BAM International, de recent bekend gemaakte Keulse metroschikking en in mindere mate de achterblijvende prestaties van het Duitse bouw- en het Nederlandse infrabedrijf. Als gevolg van deze ontwikkelingen verwacht de onderneming voor het eerste halfjaar een gecorrigeerd verlies vóór belastingen van circa € 130 - € 150 miljoen. Het Executive Committee heeft besloten het proces in gang te zetten tot afbouw van BAM International, opererend buiten de Europese thuismarkten, vanwege het ontbreken van positieve vooruitzichten.

Ten opzichte van het eerste kwartaal is BAM’s kaspositie verder gestegen tot circa € 1,2 miljard. Mede op grond van de sterke orderportefeuille, zullen de resultaten over het gehele jaar naar verwachting verbeteren in vergelijking met de eerste helft van 2020.

Frans den Houter, CFO / ad interim CEO, zegt: ‘Het is duidelijk dat Covid-19 de samenleving en onze sector voor ongekende uitdagingen stelt. Als eerste prioriteit hebben wij maatregelen getroffen om een gezonde en veilige werkomgeving te garanderen voor onze medewerkers en andere betrokkenen. Onze diverse markten zijn zeer verschillend door Covid-19 geraakt. Sommige waren volledig gesloten, terwijl andere open bleven. We hebben gedurende de eerste twee maanden van de crisis ongeveer 35 procent van onze operationele efficiency verloren en keren nu terug naar 80 procent.

Over het eerste kwartaal hebben wij teleurstellende resultaten gerapporteerd voor de Nederlandse infra en de Duitse bouw, en voor BAM International. De combinatie van Covid-19 en de aanhoudende, achterblijvende prestaties van BAM International in het tweede kwartaal, trokken een zware wissel op de winstgevendheid. Wij gaan direct van start met het proces tot afbouw van BAM International, dat al onderwerp was van strategische heroverweging. Dit is hard voor de betrokken medewerkers, maar het is noodzakelijk en kan niet worden uitgesteld.

Het is goed te constateren dat andere bedrijfsonderdelen onder moeilijke marktomstandigheden bevredigende prestaties blijven leveren, vooral onze Nederlandse bouw- en vastgoedactiviteiten en BAM PPP. Onze werkvoorraad blijft sterk. De voorgenomen afbouw van BAM International en de Keulse metroschikking leiden tot een significante verbetering van ons risicoprofiel.

Terwijl overheden hun samenlevingen heropenen en de productiviteit zich herstelt, blijft onze aandacht uitgaan naar het adequaat opvangen van de Covid-19-crisis, het genereren van cash en het realiseren van kostenbesparingen en operationele verbeteringen. Als management houden we volledige focus op de implementatie van alle noodzakelijke maatregelen, gericht op het beschermen en optimaliseren van onze activiteiten. Wij blijven een aantal strategische initiatieven versnellen en voortbouwen op onze veerkracht en sterke kaspositie.’

BAM International

Het Executive Committee heeft het strategische voornemen aangekondigd om de activiteiten van BAM International af te bouwen. Het proces vereist de succesvolle afronding van onze gesprekken met de ondernemingsraden van BAM en raadpleging van de betrokken vakbonden. BAM International zal de huidige projecten realiseren overeenkomstig de verwachtingen van opdrachtgevers en de contractuele verplichtingen, maar niet meer aanbieden op nieuwe projecten. BAM zal de nodige medewerkers in dienst houden om het huidige projectenportfolio te realiseren.

Momenteel heeft BAM International ongeveer 600 medewerkers in vaste dienst en twaalf projecten in uitvoering, verspreid over de wereld. BAM International rapporteerde in 2019 een aanzienlijk verlies. Hoewel de onderneming de kostenbasis structureel heeft verlaagd en zich richtte op ‘near shore’-projecten met een gunstiger risico-beloningsprofiel, hebben de prestaties zich niet hersteld. De vooruitzichten op de olie- en gasmarkt blijven achter. BAM International verwacht voor de eerste helft van 2020 een verlies te rapporteren van circa € 60 miljoen.

Cijfers eerste halfjaar en Covid-19

Voor het eerste halfjaar verwacht BAM een gecorrigeerd verlies vóór belastingen te rapporteren van circa € 130 - € 150 miljoen. Dit houdt verband met de effecten van Covid-19, BAM International, het bedrag van ongeveer € 40 miljoen samenhangend met de Keulse metroschikking (zoals gepubliceerd op 30 juni) en achterblijvende prestaties. De hieruit voortvloeiende non-cash afwaarderingen van goodwill en achtergestelde belastingvorderingen worden nader bepaald en gepubliceerd op 20 augustus 2020.

Eind juni beschikte BAM over een kaspositie van circa € 1,2 miljard (Q1 2020: € 944 miljoen), inclusief de volledig getrokken kredietfaciliteit van € 400 miljoen. De positieve kasontwikkeling in het tweede kwartaal is voornamelijk het gevolg van overheidsprogramma’s (BTW) en de sterke focus van management op cash, hierbij zorgdragend dat de cruciale supply chain de betalingen ontvangt die BAM is verschuldigd.

Het is duidelijk dat Covid-19 ook impact zal hebben op de tweede helft van 2020. Tegelijkertijd is de operationele efficiency van BAM per juni tot 80 procent gestegen en de orderportefeuille is sterk. Het management van BAM neemt concrete acties, waaronder kostenbesparingen en initiatieven om het risicoprofiel van de onderneming te verbeteren, met een sterke focus op cash. De resultaten voor het volledige jaar, vergeleken met de eerste helft van 2020, zullen naar verwachting verbeteren.

Live audiowebcast

Op 2 juli 2020 vindt om 10.30 uur CET een Engelstalige conference call plaats voor analisten. Deze kan worden gevolgd via een live audiowebcast.

Volgende gebeurtenis

20 augustus 2020: bekendmaking resultaten eerste halfjaar 2020.

Nadere informatie