BAM rapporteert eerste-halfjaarprestaties in lijn met handelsbericht 2 juli; verwacht positief gecorrigeerd resultaat vóór belastingen voor tweede helft 2020

BAM logo

Koninklijke BAM Groep nv rapporteert voor de eerste helft van 2020 een gecorrigeerd verlies vóór belastingen van € 134 miljoen, in lijn met de verwachte bandbreedte van € 130 - € 150 miljoen zoals op 2 juli gemeld. De resultaten werden aanzienlijk beïnvloed door de buitengewone omstandigheden, veroorzaakt door Covid-19. Dit komt tot uitdrukking in een omzetdaling in het tweede kwartaal van € 360 miljoen, of 19 procent, in vergelijking met hetzelfde kwartaal vorig jaar. Bovendien werden de resultaten geraakt door verliezen bij BAM International (€ 56 miljoen), de Keulse metroschikking (€ 36 miljoen) en achterblijvende prestaties bij het Duitse bouw- en Nederlandse infrabedrijf. Het Nederlandse bouw- en vastgoedbedrijf, het Britse infrabedrijf en BAM PPP presteerden goed. De kaspositie van BAM verbeterde verder gedurende het tweede kwartaal, ondersteund door Covid-19-overheidsmaatregelen, kosten- en uitgavenbesparingen en de gedeeltelijke overdracht van pps-investeringen. Het proces tot afbouw van BAM International is in gang gezet. Op grond van de huidige markt- en Covid-19-omstandigheden en de sterke orderportefeuille verwacht BAM voor de tweede helft van 2020 een positief gecorrigeerd resultaat vóór belastingen.

  • Bedrijfsopbrengsten namen af met 10% in het eerste halfjaar tot € 3,1 miljard, vooral door impact Covid-19
  • Gecorrigeerd resultaat vóór belastingen -€ 133.6 miljoen, door Covid-19, Keulse metroschikking en onderpresterende bedrijven
  • Maatregelen genomen om achterblijvende prestaties aan te pakken en risico’s te verminderen, waaronder starten van proces om BAM International af te bouwen
  • Nettoverlies van € 235 miljoen, inclusief € 116 miljoen non-cash afwaarderingen, voornamelijk op goodwill en actieve belastinglatenties
  • Kaspositie versterkt tot € 1,3 miljard, inclusief € 400 miljoen van de volledig getrokken doorlopend-kredietfaciliteit
  • Vrijstelling (‘waiver’) verkregen van banken op rente- en ‘leverage’-ratio
  • Kapitaalratio op 11,3%, geraakt door nettoverlies, alsook door verlenging van balans, gedeeltelijk gecompenseerd door pps-gerelateerde verhoging van eigen vermogen
  • Orderportefeuille in tweede kwartaal gestegen met 5% tot € 13,3 miljard

Klik hier voor de Nederlandse samenvatting van het Engelstalige halfjaarbericht 2020.

Klik hier voor het volledige Engelstalige halfjaarbericht 2020.