BAM verkrijgt vrijstelling (‘waiver’) van verstrekkers kredietfaciliteit

BAM verkrijgt vrijstelling (‘waiver’) van verstrekkers kredietfaciliteit

Bunnik, 10 augustus 2020 – Koninklijke BAM Groep nv heeft een zogenoemde waiver (vrijstelling) verkregen van de banken, die de doorlopende kredietfaciliteit (’revolving credit facility’, ofwel RCF) verstrekken. Hierom was verzocht in verband met het mogelijk breken van het convenant voor de recourse interest ratio. Dit volgt op het volledig trekken van de RCF van € 400 miljoen in maart 2020 en de eerder aangekondigde verslechtering van de operationele resultaten in de eerste helft van het jaar. Als een aanvullende voorzorgsmaatregel heeft BAM tevens vrijstelling verkregen voor het convenant met betrekking tot de recourse leverage ratio. Beide vrijstellingen gelden voor twaalf maanden.

Op 2 juli 2020 heeft BAM een handelsbericht gepubliceerd en gerapporteerd voor het eerste halfjaar een gecorrigeerd verlies vóór belastingen te verwachten van circa € 130 - € 150 miljoen. BAM zal de resultaten voor het eerste halfjaar bekendmaken op 20 augustus 2020.

Nadere informatie

Dit persbericht bevat koersgevoelige informatie, zoals bedoeld in artikel 7(1) van de Europese verordening marktmisbruik