RSS Feed Persberichten

17 maart 2020
BAM logo

Bunnik, 17 maart 2020 - In het licht van de zich ontwikkelende uitbraak van het coronavirus houdt Koninklijke BAM Groep nv de situatie nauwlettend in de gaten en geeft een update - op basis van actuele inzichten en maatregelen van de Nederlandse overheid - over de komende jaarlijkse algemene vergadering, die op 15 april 2020 in Bunnik wordt gehouden

17 maart 2020
Atos sluit nieuwe overeenkomst met Koninklijke BAM Groep voor werkplekbeheer

(Persbericht Atos:) Amstelveen, 12 maart 2020 - Atos heeft een nieuw contract gesloten met Koninklijke BAM Groep met als resultaat dat zij ook in de komende drie jaar verantwoordelijk is voor werkplekbeheer. Als resultaat van deze overeenkomst zal Atos opnieuw de levering van end user support services en het beheer van de IT-infrastructuur op zich nemen. Het contract biedt het Europese bouw- en vastgoedconcern toegevoegde waarde op het gebied van integratie, kostenbeheersing en innovatie.

16 maart 2020
Syntrus Achmea en BAM Wonen verduurzamen 46 woningen van BPL Pensioen in ’s-Hertogenbosch

‘s-Hertogenbosch, 16 maart 2020 - Syntrus Achmea en BAM Wonen hebben overeenstemming bereikt over de verduurzaming van 46 woningen van BPL Pensioen aan de Zuidwal in ’s-Hertogenbosch. Met de verduurzamingsmaatregelen gaan de woningen, die in 1975 werden gebouwd, van energielabel C naar een zeer zuinig label A. Door de maatregelen wordt per jaar circa 20.825 m3 gas bespaard en vermindert de CO2-uitstoot met circa 37.300 kilogram per jaar. Voor bewoners resulteert de renovatie in duurzame, comfortabele en veilige woningen met een nieuwe uitstraling en een flink lagere energierekening dankzij betere isolatie. Inmiddels heeft ruim zeventig procent van de bewoners al ingestemd met de verduurzaming van hun woning.

12 maart 2020
BAM zet in op slimme energiedienstverlening voor bewoners

Bunnik, 12 maart 2020 - BAM heeft in samenwerking met een aantal partners in Woerden een lokale energiemarkt geïntroduceerd. Deze markt is onderdeel van het Europese onderzoeksproject DRIvE dat bewoners wil betrekken bij hun slimme wijk. In dit project wordt onderzocht of bewoners kunnen worden gecoacht op hun energieverbruik en of zij gestimuleerd kunnen worden bewust om te gaan met het inzetten van energie. Met als doel de pieken en dalen in het elektriciteitsnetwerk te verminderen, de energie zoveel mogelijk lokaal in te zetten en de kosten voor bewoners nóg verder te verlagen. BAM wil door het betrekken van bewoners bij deze slimme energiedienstverlening een duurzame relatie met hen aangaan.

9 maart 2020
BAM, Ballast Nedam en Heijmans digitaliseren samen

Gouda, 9 maart 2020 - Bouwbedrijven BAM Infra Nederland, Ballast Nedam en Heijmans hebben de handen ineen geslagen voor het ontwikkelen van applicaties. Applicaties die het ontwerp- en bouwproces digitaliseren, waarmee de snelheid en efficiëntie omhoog gaan en de foutmarges juist naar beneden. De eerste applicatie is al binnen drie maanden gelanceerd. Hierin is het ontwerpproces van grondlichamen  geautomatiseerd. Dit is slechts het begin. Als het aan de bouwers ligt volgen er nog vele applicaties, in samenwerking met nog meer partijen.

6 maart 2020
Bovenrolwagen wordt geplaatst

(Persbericht Rijkswaterstaat:) Haarlem, 5 maart 2019 - Woensdag 4 maart is onder gunstige weersomstandigheden met weinig wind een bovenrolwagen in de deurkas van het buitenhoofd van de nieuwe zeesluis IJmuiden geplaatst. De bovenrolwagen vormt de aandrijving van de sluisdeur om deze te openen of te sluiten.

6 maart 2020
Prijsuitreiking

Gouda, 5 maart 2020 - Bas Reedijk (afdelingshoofd Water bij BAM Infraconsult) won de Prins Friso Ingenieursprijs. Deze prijs van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs (KIVI) is woensdagavond 4 maart uitgereikt in het bijzijn van prinses Beatrix en prinses Mabel. Voor deze prijs komen ingenieurs in aanmerking die zich met hun werk onderscheiden in expertise, innoverend vermogen, ondernemerschap en maatschappelijke impact. Bas won ook de publieksprijs.

3 maart 2020
Samenstelling raad van commissarissen

Bunnik, 3 maart 2020 – De raad van commissarissen van Koninklijke BAM Groep nv is voornemens de heer H.Th.E.M. (Henk) Rottinghuis voor te dragen voor benoeming als commissaris van de vennootschap. Dit zal plaatsvinden op de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders op 15 april 2020 voor een termijn die afloopt met de algemene vergadering in 2024. Tevens zal de heer H.L.J. (Harrie) Noy worden voorgedragen voor herbenoeming als lid van de raad van commissarissen voor een termijn die afloopt met de jaarlijks algemene vergadering in 2021.

2 maart 2020
BAM benoemt ICT-directeur Groep

Bunnik, 2 maart 2020 – De raad van bestuur van Koninklijke BAM Groep nv heeft H. (Henry) van de Ven per 1 mei 2020 benoemd tot as Group Director ICT.

2 maart 2020
Metamorfose stationsgebied Driebergen-Zeist is voltooid, treinen rijden weer

(Nieuwsbericht ProRail:) Utrecht, 1 maart 2020 - Medewerkers van ProRail en aannemer BAM hebben storm en regen getrotseerd, maar het is gelukt: de werkzaamheden op station Driebergen-Zeist zijn op tijd afgerond. Op maandag 2 maart om 6.01 uur reed de eerste trein het vernieuwde station binnen.

27 februari 2020
BAM Wonen levert 224 verduurzaamde appartementen in Alblasserdam op aan Woonkracht10

Alblasserdam, 27 februari 2020 - BAM Wonen heeft 224 verduurzaamde appartementen aan de Pieter de Hoochplaats in Alblasserdam, verdeeld over drie appartementencomplexen, opgeleverd aan Woonkracht10. Met de verduurzaming zijn de woningen uit begin jaren zeventig van een onzuinig energielabel F naar een zeer zuinig energielabel A gegaan.

25 februari 2020
BAM publiceert geïntegreerd jaarrapport 2019

Bunnik, 25 februari 2020 – Koninklijke BAM Groep nv maakt bekend dat het Engelstalige Integrated Report 2019, het geïntegreerd jaarrapport inclusief de jaarrekening, vandaag 25 februari 2020 is gepubliceerd op de website van de Groep.

25 februari 2020
Ringers Winkelcentrum Alkmaar

Alkmaar, 25 februari 2020 - Gebieds- en vastgoedontwikkelaar AM heeft een huurovereenkomst gesloten met hamburgerformule Burgerme. Het betreft een unit met een oppervlakte van ruim 130 m² in Ringers Winkelcentrum te Alkmaar. Het restaurant krijgt een fraaie plek met terras aan de kade bij het nieuwe Ringersplein. Burgerme opent hiermee haar vijftiende vestiging in Nederland en biedt plek aan 36 gasten en een bezorgservice met zeven bezorgfietsen. Voor Ringers Winkelcentrum is dit een mooie toevoeging voor haar functie als volwaardig koop- en beleefcentrum. Het restaurant is vanaf 25 februari geopend.

25 februari 2020
Bouwbord

Gouda/Dalfsen, 24 februari 2020 - Met de onthulling van de bouwborden is maandag 24 februari het officiële startsein gegeven voor de start van de werkzaamheden aan de Vechtdal Verbinding. Een traject van veertig kilometer in het gebied tussen Zwolle en Ommen/Hardenberg.  De provincie Overijssel, aannemer VDV en de betrokken gemeenten stonden stil bij de start van de werkzaamheden rondom bedrijventerrein Hessenpoort en in Balkbrug. Na een intensieve voorbereiding zijn de eerste werkzaamheden rondom de Vechtdal Verbinding nu zichtbaar.

24 februari 2020
BAM FM partner van internationaal facilitair congres World Workplace Europe in Amsterdam

Bunnik, 24 februari 2020 – BAM FM, de facilitaire dienstverlener van BAM Bouw en Techniek, is een van de partners van het internationale congres World Workplace Europe (WWE). WWE wordt georganiseerd door de International Facility Management Association (IFMA) en beroepsvereniging Facility Management Nederland (FMN). Van 18 tot en met 20 maart 2020 vindt de vierde editie van WWE plaats in Amsterdam. Voorgaande edities waren in Stockholm, Barcelona en eveneens Amsterdam.

21 februari 2020
Gecorrigeerd resultaat vóór belastingen 2019 € 74 miljoen na sterk tweede halfjaar

De prestaties van BAM in de tweede helft van 2019 herstelden na een teleurstellend eerste halfjaar en de onderneming realiseerde de herziene winstverwachting voor het gehele jaar. De handelswerkkapitaalefficiency verbeterde gedurende het jaar. De kaspositie versterkte zich verder. Er zijn stappen gezet om de uitvoering van de strategische agenda te versnellen met als doel de toekomstige prestaties en de voorspelbaarheid daarvan te verbeteren.

  • BAM realiseert winstverwachting boekjaar met marge gecorrigeerd resultaat vóór belastingen van 1,0%
  • Sterke prestaties van Nederlands en Iers Bouw en Vastgoed, in het Verenigd Koninkrijk en van BAM PPP
  • Nettoresultaat van € 11,8 miljoen, beïnvloed door non-cash afwaarderingen en herstructureringslast
  • Positieve ontwikkeling kasstroom; handelswerkkapitaal-efficiency overtreft -10% doelstelling
  • Orderportefeuille gehandhaafd op hoog niveau met focus op balans risico/beloning
  • Dividendvoorstel van € 0,02, een uitkering in contanten van 46% van het nettoresultaat
  • Vooruitzicht 2020: verbetering marge voor gecorrigeerd resultaat vóór belasting ten opzichte van 2019

Klik hier voor het hele persbericht.

Klik hier voor de analistenpresentatie.

20 februari 2020
Vidomes en BAM Wonen tekenen overeenkomst voor bouw 91 energiezuinige en nul-op-de-meterwoningen in Delft

Delft, 20 februari 2020 - Vidomes en BAM Wonen hebben de overeenkomst getekend voor de ontwikkeling en de realisatie van 68 appartementen en 23 eengezinswoningen aan de Van der Goesstraat en Van Schuijlenburchstraat in Delft. De energiezuinige en deels nul-op-de-meterappartementen en -eengezinswoningen in de sociale huur, worden op de locatie gebouwd waar vorig jaar 86 maisonnettewoningen werden gesloopt. Het ontwerp is van VD+M architecten.

20 februari 2020
Groepsfoto

Utrecht, 20 februari 2020 - Gebiedsontwikkelaar AM nodigt dit voorjaar vijf experts uit met als uitdaging binnen twee dagen een nieuw gezondheidconcept met impact te ontwikkelen: de Health Hero Challenge. De experts met verschillende achtergronden vormen samen een mooie formatie om deze noot te kraken: van gezondheidszorg tot conceptueel denken en van gedragsverandering tot innovatieve businessmodellen met expertise van de vastgoedopgave. Voor het concept met de meeste impact wordt een businessmodel ontwikkeld en getest op een concrete plek in Nederland: de Hero-locatie in Breda.

19 februari 2020
BAM bereikt ‘financial close’ voor pps-gevangenis in Dendermonde, België

Bunnik, 18 februari 2020 – Het financieringscontract (‘financial close’) voor ontwerp, bouw, financiering en onderhoud van een gevangenis in Dendermonde - gelegen tussen Antwerpen en Gent - is succesvol afgerond. Opdrachtgever Regie der Gebouwen en de Federale Overheidsdienst Justitie (FOD Justitie) hebben BAM PPP opdracht verleend voor de realisering van een gevangenis voor 444 gedetineerden. De contractwaarde bedraagt € 194 miljoen.

18 februari 2020
AM logo

Rotterdam, 17 februari 2020 - De ambitie van de gemeente Rotterdam is dat ouderen, zo veel mogelijk, in hun eigen wijk oud kunnen worden. Wilco van den Ban, directeur AM Zuidwest, geeft aan met de ondertekening van dit akkoord, dat AM zich actief gaat inzetten om seniorenhuisvesting en zorgvastgoed te realiseren in Rotterdam. Er is in de stad een grote vraag naar nieuwe woon(zorg)concepten om ouderen in hun wijken te laten wonen. Deze vraag zal alleen maar urgenter worden in de toekomst met de dubbele vergrijzing vanaf 2035.

Pagina's