BAM Infra Rail behaalt hoogste trede Veiligheidsladder

25 januari 2021 11:25 - BAM Infra Rail bv
BAM Infra Rail behaalt hoogste trede Veiligheidsladder

Breda, 25 januari 2021 – Met het behalen van Trede 5 van de Veiligheidsladder toont BAM Infra Rail aan dat veiligheid geïntegreerd is in al haar bedrijfsprocessen en in die van dochter BAM Infra Spoorse Kabels. Certificeerder Kiwa kwam tot deze conclusie na intensieve audits en interviews en prijst met name de vooruitstrevende aanpak om veilig werken te stimuleren.

Open veiligheidscultuur

De auditeurs van Kiwa prijzen in hun rapport de open cultuur, de menselijke benadering en de interactieve aanpak van BAM Infra Rail. Dat uit zich in de jaarplannen voor medewerkers waarin veiligheid een belangrijk onderdeel is en de manier waarop ook ketenpartners worden gestimuleerd in Veiligheids- en Gezondheidsgedrag. Ook de gezamenlijke safety walks, de introductie van coaches en inspiratoren én nieuwe campagnes om gedrag te veranderen hebben bijgedragen aan het behalen van de hoogste trede van de Veiligheidsladder.

Het proces

Om tot hun bevindingen te komen hebben de auditeurs verschillende medewerkers geïnterviewd en allerlei locaties bezocht. Er is getoetst op zes verschillende criteria, zoals leiderschap en betrokkenheid, beleid en strategie en organisatie en opdrachtnemers. Op alle criteria is ruim hoger gescoord dan de benodigde 75 procent. De totaalscore bedroeg zelfs méér dan de vereiste 85 procent.

Reacties van de directie

Michel van den Munckhof, algemeen directeur BAM Infra Rail: ‘Het feit dat we op alle zes de criteria hoger hebben gescoord dan vereist is, is geweldig nieuws. En los van de geweldige scores ben ik vooral trots op hoe we elkaar samen veilig houden.’

Robert Pasteuning, directeur BAM Infra Rail: ‘Ik ben bijzonder trots dat we Trede 5 hebben behaald. Wellicht was het mooiste compliment dat de organisatie zich binnen alle bedrijfsactiviteiten als vooruitstrevend en zelflerend kenmerkt. Een fantastische prestatie waar we met z’n allen keihard voor hebben gewerkt.’

Over BAM Infra Rail

BAM Infra Rail is onderdeel van BAM Infra Nederland en verricht alle werkzaamheden rondom spoorweginfrastructuur, van engineering tot de bouw én het onderhoud van spoorverbindingen. Van de drie grote spooraannemers in Nederland is het de eerste die Trede 5 van de Veiligheidsladder behaalt.

Over BAM Infra Nederland

BAM Infra Nederland is een klant gedreven organisatie die met haar brede expertise en innovatieve werkwijze toegevoegde waarde biedt voor haar opdrachtgevers. Met onze integrale en op samenwerking gerichte benadering van infra-opgaven bieden we onze klanten altijd de beste oplossing. BAM staat bekend om de kwaliteit en de betrouwbaarheid van haar producten en diensten en tevens om de inzet, kennis en ervaring van haar medewerkers.

Kijk voor meer informatie op https://www.baminfra.nl  

Over Kiwa

Kiwa behoort tot de wereldwijde top-20 op het gebied van testen, inspectie en certificering (TIC). Met onze services voor certificering, inspectie, tests, training en consultancy zorgen we voor vertrouwen in de producten, services, processen, (management)systemen en medewerkers van onze klanten. Dat doen we in een groot aantal marktsegmenten, van de bouw- en energiesector tot de drinkwaterindustrie, gezondheidszorg en agro, veevoer en voeding. We hebben klanten in de productie- en procesindustrie, (bedrijfs)services, openbare en private nutsbedrijven, overheden en internationale instituties. Bij Kiwa werken meer dan 4.300 mensen vanuit ruim 100 kantoren verspreid over meer dan 30 landen over de hele wereld, voornamelijk in Europa, Azië en Zuid-Amerika. Vanaf de oprichting van de Veiligheidsladder in 2012 door ProRail is Kiwa actief betrokken. Door zitting te nemen in de commissie van deskundigen en andere kennisplatformen probeert Kiwa met zijn kennis en ervaring een bijdrage te leveren aan de huidige schemabeheerder NEN en de vele branches. Dit met als doel om ervoor te zorgen dat de norm nog beter toepasbaar wordt om de veiligheid in alle segmenten binnen Nederland en daarbuiten te verhogen.

Over de Veiligheidsladder

De Veiligheidsladder is een beoordelingsmethode om het veiligheidsbewustzijn en bewust veilig handelen in bedrijven te meten. Hierbij wordt de nadruk gelegd op de veiligheidscultuur. De Veiligheidsladder is bedoeld als maatregel om bedrijven en hun leveranciers te stimuleren om bewust veilig te werken. Hoe hoger het veiligheidsbewustzijn is in een organisatie, hoe hoger de toegekende laddertrede.

Uitstekend

De Veiligheidsladder is de basis van een certificatiesysteem voor verschillende sectoren. Trede 5 van de Veiligheidsladder staat voor ‘Uitstekend’ en betekent dat veiligheid volledig geïntegreerd is in de bedrijfsprocessen. Het is een vast onderdeel bij reflectie en evaluatie binnen de eigen organisatie én met branchegenoten. Veiligheid zit ingebakken in het denken en doen van alle medewerkers; ze zijn niet anders gewend. Dit wordt zeer hooggewaardeerd. Voor meer info zie https://www.veiligheidsladder.org/nl/de-veiligheidsladder/ladder-treden/

Nadere informatie: Bert Ooms, woordvoerder BAM Infra Nederland, bert.ooms@bam.com, 0611260223.