Verbeterde veiligheidsinstructie beschikbaar op bouwplaats (GPI 4.0)

Schermafbeelding GPI-website

23 november 2021 - Voor iedereen die de bouwplaats opgaat, is een verbeterde veiligheidsinstructie beschikbaar. Vanaf 23 november 2021 is de vernieuwde Generieke Poortinstructie (GPI) actief, die meer op de praktijk is gericht. Dit initiatief stimuleert veilig gedrag op bouwplaatsen en is een manier om het gesprek er over te starten.

Sinds 1 april 2019 is de Generieke Poortinstructie (GPI) verplicht op alle bouwplaatsen in Nederland van bij de Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVB) aangesloten bouw-, utiliteits-, infra- en installatiebedrijven, waaronder BAM. Het initiatief richt zich op het verhogen en stimuleren van veiligheid en veilig gedrag op bouwplaatsen en een soepel uniform poortproces.

Inmiddels zijn ongeveer 400.000 GPI-certificaten behaald. Meer dan 37.500 bedrijven, inclusief zzp’ers, zetten de GPI inmiddels in om hun medewerkers te herinneren aan veilig werken op de bouwplaats.

‘Op dit moment wordt nog niet iedereen op de bouwplaats aangesproken de GPI te doen. Mede hierdoor komt het gesprek over veiligheid nog niet overal op gang’, zegt Werner van Eck, lid Kerngroep GCVB en voorzitter van de Waarborgcommissie GPI. ‘Eén oorzaak is dat het belang van de GPI nog niet bij iedereen helder is. Dat moeten we dus beter uitleggen. Daarnaast zien we dat het oordeel over de GPI vermoedelijk is gebaseerd op de eerste GPI-versie. Sindsdien is de GPI met de input van duizenden gebruikers sterk verbeterd. De instructie is praktijkgerichter geworden en wordt in het algemeen als goed beoordeeld: zeven van de tien kandidaten geven de GPI een 8 en hoger. De GPI ontwikkelt zich naar een interactief leerplatform.’

Vernieuwde GPI praktijkgerichter én meer keuzevrijheid

De GPI 4.0 is praktijkgericht en bevat ongeveer 45 korte video’s met te beoordelen praktijksituaties. En nog eens 45 filmpjes met feedback hierop. Deze video’s zijn op verschillende (bouw)locaties gefilmd, waaronder ook onderhoudslocaties.

De belangrijkste verbeteringen zijn:

  • GPI eerder gedaan? Dan kan de basisveiligheidsinstructie deels worden overgeslagen.
  • Toetsvragen over praktijksituaties.
  • Praktijkonderwerpen die de kandidaat zélf kan kiezen en passen bij hun situatie.
  • 90 video’s van praktijksituaties om te beoordelen en feedback.
  • Meningen van collega’s zijn zichtbaar.
  • Meer toetsen op bewust veilig werken met multiple response.
  • Oog voor ‘soft skills’ met onder meer elkaar aanspreken, ingrijpen en anderstaligen.

Voer samen het gesprek over veilig werken

De komende maanden zullen bouwplaatsmedewerkers en leidinggevenden met een speciale campagne worden geholpen de nieuwe GPI te herontdekken en samen het gesprek aan te gaan over veilig werken. Meer informatie en gratis ondersteunend materiaal (animatie, toolbox, posters) zijn beschikbaar op: Ondersteunende middelen voor op de bouwplaats GPI.