Eerste kruis komt aan op Eandistip in Mechelen

13 december 2021 14:40 - BAM Interbuild bv / Kairos nv
Eerste kruis komt aan op Eandistip in Mechelen

Mechelen, 9 december 2021 - Onder toeziend oog van schepen Greet Geypen en Stad Mechelen, kwam maandag het eerste betonnen kruis aan op de werf van Interbuild voor Eandistip. Eandistip is een parkeertoren, die door Interbuild wordt gebouwd in opdracht van THV Keerdok Mechelen (Kairos - Montreal). Het parkeergebouw omvat 537 parkeerplaatsen en 110 fietsenstallingen.

Een symbolische eerste steenlegging want met de geprefabriceerde kruisstructuren die geleverd zijn, gaat het uitzicht op de werf in sneltempo veranderen.

De kruisen fungeren als draagstructuur voor de bouw van de verschillende verdiepingen dus zijn ze essentieel om de bouw in de hoogte te kunnen starten. Het eerste betonnen element is vier meter hoog, vijf meter lang en weegt zo’n veertien ton. De gevels worden per niveau opgebouwd. Deze werken zullen zo’n vier à vijf maanden duren.

De toren moet enkele bestaande parkings vervangen, zoals die aan het Rode Kruisplein en die van de oude Carrefour-site wat verderop.

https://baminterbuild.be/projects/eandistip/