Gecorrigeerd resultaat vóór belastingen van €34 miljoen in 2020; nieuwe strategie voor 2021-2023

Gecorrigeerd resultaat vóór belastingen van €34 miljoen in 2020; nieuwe strategie voor 2021-2023

Na het teleurstellende eerste halfjaar boekte Koninklijke BAM Groep over de tweede helft van 2020 een gecorrigeerd resultaat vóór belastingen van € 168 miljoen, ondersteund door € 118 miljoen van de BAM PPP-transactie. Over het gehele jaar rapporteert BAM een nettoverlies van € 122 miljoen, voornamelijk door Covid-19 en het verlies van € 110 miljoen bij BAM International. Behalve bij Bouw en Vastgoed in Nederland, en bij BAM PPP, stelt de operationele prestatie niet tevreden. De uitvoering van het in september aangekondigde kostenbesparingsprogramma van € 100 miljoen ligt op schema. In het tweede halfjaar was er een verdere verbetering van de kaspositie en de orderportefeuille. De nieuwe strategie voor 2021-2023 zal leiden tot een kleiner maar winstgevend en voorspelbaar bedrijf en tegelijkertijd een duurzaam platform creëren voor toekomstige groei. BAM komt te zijner tijd met de verwachting voor 2021.

  • Goede resultaten van Bouw en Vastgoed in Nederland, vooral vanuit woningbouw, en van BAM PPP
  • BAM PPP-transacties droegen € 132 miljoen bij aan gecorrigeerd resultaat vóór belastingen over gehele jaar, in de toekomst wordt BAM PPP geclassificeerd als joint venture
  • Sterk positieve ontwikkeling kasstroom; kaspositie ultimo 2020 € 1,8 miljard (inclusief € 400 miljoen kredietfaciliteit)
  • Orderportefeuille gehandhaafd op hoog niveau met aanhoudende focus op balans risico/beloning
  • Kapitaalratio verbeterd tot 13,4% versus 11,3% in eerste halfjaar, ondersteund door BAM PPP-transactie
  • Kostenreductieprogramma op schema voor jaarlijkse besparingen van € 100 miljoen
  • Nieuwe strategie 2021-2023: herstructurering portfolio, verbeteren winstgevendheid en creëren van duurzaam platform voor toekomstige groei

Klik hier voor het gehele persbericht.