Syntrus Achmea en BAM Wonen verduurzamen 46 woningen van BPL Pensioen in ’s-Hertogenbosch

18 maart 2021 13:06 - BAM Wonen bv
Woningen aan de Zuidwal in ’s-Hertogenbosch

’s-Hertogenbosch, 18 maart 2021 – De 46 woningen van BPL Pensioen aan de Zuidwal in ’s-Hertogenbosch zijn in opdracht van Syntrus Achmea door BAM Wonen in bewoonde staat en in een periode van vijf maanden verduurzaamd. De woningen uit 1975 zijn van energielabel C naar label A gegaan. Dat resulteert in een jaarlijkse gasreductie van circa 21.000 m3 gas en een lagere CO2-uitstoot van circa 37.500 kilogram per jaar. Tevens is er op de zes grote, platte daken van het complex een groen dak geplaatst waarop nu ook de vogels en insecten uit het aangrenzende Natura 2000-gebied, het Bossche Broek, hun plaats vinden.

Voor bewoners betekent de verduurzaming dankzij de betere isolatie een besparing op hun gasrekening. De bewoners zijn tevreden met hun energiezuinige, comfortabele en veilige woning. Zij beoordelen hun verduurzaamde woning gemiddeld met een 8,1. Dat blijkt uit de enquête na afloop van de werkzaamheden. De enquête kende een bijzonder hoge respons (96%) van de bewoners.

‘Het mes snijdt bij dit project aan drie kanten’, zegt Mark Rosenberg, bestuurslid van BPL Pensioen. ‘De huurders zijn er blij mee; het is goed voor het milieu en de waardeontwikkeling van de woningen draagt bij aan goede, betaalbare pensioenen voor onze deelnemers. Een win-win-win situatie.’

‘Ons gezamenlijke speerpunt voor goede en gezonde woningen komt na projecten in Amsterdam, Nieuw-Vennep en Alkmaar ook in dit vierde verduurzamingsproject met Syntrus Achmea goed naar voren', vult Jasper Blanken, directeur Renovatie Concepten bij BAM Wonen, aan. BAM Wonen kent een meerjarige samenwerking met Syntrus Achmea waarin de investment manager en bouwer de woningportefeuille van BPL Pensioen verder verduurzamen.

Milieubewuste aanpak

De verduurzaming kenmerkte zich door een milieubewuste aanpak want direct tegenover het wooncomplex bevindt zich het Europees beschermde natuurgebied Bossche Broek. Vanaf de woningen aan de Zuidwal is dit Natura 2000-gebied ten zuidoosten van 's-Hertogenbosch goed zichtbaar. Daarom besteedden Syntrus Achmea en BAM Wonen in het bijzonder aandacht aan oplossingen die de biodiversiteit behouden en ten goede komen. Voor dit complex is onder meer het hoofddak aangepast en heeft grind plaatsgemaakt voor een sedumdak. Het sedumdak bestaat uit vetplantjes die veel water kunnen opnemen. Daarmee verbetert de waterafvoer, biodiversiteit en de temperatuur in het stedelijk gebied. Daarnaast heeft BAM Wonen bijzondere inspanningen verricht om tijdens de werkzaamheden de CO2-uitstoot maximaal te beperken.

Verduurzaamd wooncomplex laat natuurgebied floreren

Maatregelen die BAM Wonen tijdens de bouw onder meer trof, zijn het inzetten van elektrisch materiaal voor het vervangen van alle beglazing. En het verzamelen van bouwbenodigdheden op een externe locatie (bouwhub) om het aantal vervoersbewegingen te beperken. 'We hebben voor Syntrus Achmea ook inzichtelijk gemaakt hoeveel stikstofdepositie we in de toekomst voorkomen door nu het complex aan de Zuidwal te verduurzamen. De woningen reduceren hun jaarlijkse uitstoot van stikstofoxide met 16,66 kilogram. Dat is gelijk aan de uitstoot van 185 ritten van Utrecht naar Parijs en terug met een dieselauto’, aldus Jasper Blanken. De verduurzaming draagt zodoende ook bij aan het floreren van het nabijgelegen natuurgebied Bossche Broek. De gerealiseerde gasreductie voorkomt stikstofdepositie in de gebruiksfase op dit Europees beschermde Natura 2000-gebied.

Verduurzaming bestaande woningvoorraad door BAM Wonen

BAM Wonen heeft dit jaar tot dusver de renovatie en verduurzaming ruim 1.500 woningen in voorbereiding, in uitvoering of gerealiseerd. BAM is daarnaast koploper in het realiseren van de nul-op-de-meter (NOM)-woning met meer dan 1.800 NOM-woningen in voorbereiding, in uitvoering of gerealiseerd. BAM heeft hiervoor als eerste bouwer in Nederland uit handen van Kajsa Ollongren, Minister van Binnenlandse Zaken, het volledige NOM-keur ontvangen. Hiermee zijn de kwaliteit en beloofde prestaties van de NOM-woningen officieel gegarandeerd.

Nadere informatie: BAM Wonen, afdeling Communicatie, (030) 659 89 44 of communicatie.wonen@bam.com.