Start groot onderhoud N384 met bouwteamconstructie

31 mei 2021 09:43 - BAM Infra bv
Start groot onderhoud N384 met bouwteamconstructie

Gouda, 28 mei 2021 - Het dorp Dongjum in de provincie Friesland gaat deze zomer op de schop. BAM Infra Nederland voert in opdracht van provincie Friesland groot-onderhoud uit aan de provinciale weg N384 en richt deze opnieuw in, waarmee BAM de verkeersveiligheid van de dorpskern vergroot. Ook pakt BAM het riool aan in opdracht van de gemeente Waadhoeke.

Volgende fase

In 2020 heeft BAM de werkzaamheden aan de N393 afgerond in opdracht van de provincie Friesland. Het betrof het aanpassen van het wegvak voor landbouwverkeer en de aanleg van rotonde Mooie Paal. Nu is de N384 aan de beurt voor groot-onderhoud in opdracht van de provincie Friesland. De verwachting is dat alle werkzaamheden voor de bouwvak gereed zijn.

Vergroten verkeersveiligheid

De overgang van de N384 naar de bebouwde kom van Dongjum is onvoldoende herkenbaar. Dit zorgt met name voor een verkeersonveilige situatie door te hoge snelheden op de N384. Om dat te verbeteren plaatst BAM een middengeleider en wordt de weg visueel smaller gemaakt door rode stroken in de weg. Hierdoor zullen auto’s langzamer gaan rijden, wat ook zorgt voor minder geluidsoverlast. Verder zorgt de nieuwe asfaltlaag voor geluidsreductie. Als de weg dan toch open ligt, vervangt BAM het bestaande riool in opdracht van gemeente Waadhoeke. Zo beperkt BAM de verkeersoverlast.

Goede samenwerking bouwteam

In dit project werkt BAM, met hetzelfde bouwteam van het project N393, samen met provincie Friesland aan het ontwerp, de engineering en de bouw. Het plan is tot stand gekomen in een goede samenwerking tussen provincie, gemeente, dorpsbelang en BAM Infra. De bouwteamconstructie heeft daarin een waardevolle rol gespeeld. BAM kon de verschillende belangen van zowel de gemeente als de provincie hierdoor op elkaar afstemmen, zoals de wensen vanuit het dorp en de onderhoudscriteria vanuit de provincie.

Ger de Boer, projectleider provincie Friesland: ‘In het bouwteam wisselen we vanaf het begin van het project kennis uit, waardoor we vooraf uitvoeringsaanpak uitgebreid bespreken. Doordat je alles met elkaar uitvoerig bespreekt, kun je problemen vooraf voorkomen. Daarnaast is duidelijk wat de risico’s zijn en wie ervoor zorgt dat deze risico’s beperkt blijven.’

Nadere informatie: Bert Ooms, woordvoerder BAM Infra Nederland, bert.ooms@bam.com.