Start herstel landbouwpercelen op project Noord-West 380 kV Eemshaven - Vierverlaten

3 mei 2021 08:44 - BAM Infra bv
Start herstel landbouwpercelen op project Noord-West 380 kV Eemshaven - Vierverlaten

Gouda, 30 april 2021 - In opdracht van TenneT voert BAM Infra Nederland civiele werkzaamheden uit voor de aanleg van de 380 kV-hoogspanningsverbinding ten westen van het Boterdiep (van Vierverlaten tot aan Bedum). Na één jaar bouwen heeft BAM ruim de helft van alle 104 mastfundaties gerealiseerd.

Nieuwe fase: herstel van landbouwpercelen

Daarmee komt het project in een nieuwe fase terecht, waarbij we de eerste bouwwegen en werkterreinen opruimen. Vervolgens gaan we aan de slag met een belangrijk onderdeel in de plan- en besluitvorming van de 380 kV-verbinding: het herstellen van de landbouwpercelen. Daarna dragen we deze over aan de eigenaar.

Eemshaven-Vierverlaten 380 kV

De nieuwe 380 kV-hoogspanningsverbinding Eemshaven-Vierverlaten en het hoogspanningsstation Vierverlaten zijn van groot belang voor het elektriciteitstransport vanaf energiehaven Eemshaven naar Groningen en de rest van Nederland. De nieuwe 380 kV-verbinding vervangt de bestaande 220 kV-verbinding Eemshaven-Vierverlaten.

Energietransitie

Met dit project leveren wij een belangrijke bijdrage aan de energietransitie in Nederland. De 380 kV-verbinding zorgt voor een betere aansluiting van de grootschalige opweklocatie Eemshaven op het landelijke én internationale hoofdtransportnet van elektriciteit. Belangrijk voor het transport van duurzame energie.

Nadere informatie: Bert Ooms, woordvoerder BAM Infra Nederland, bert.ooms@bam.com.