BAM splitst Nederlandse bouw- en vastgoedactiviteiten voor versterking marktpositie

BAM splitst Nederlandse bouw- en vastgoedactiviteiten voor versterking marktpositie

Bunnik, 17 juni 2021 – Koninklijke BAM Groep nv splitst de werkmaatschappij BAM Bouw en Vastgoed Nederland bv per 1 juli 2021 in BAM Bouw en Techniek bv, BAM Residential bv en BAM Specials bv. Deze transitie heeft geen personele consequenties.

Met deze vereenvoudiging van de organisatiestructuur beoogt BAM de reeds vooraanstaande markpositie voor de diverse bouw- en vastgoedactiviteiten in Nederland verder te versterken. De werkmaatschappijen kunnen – in optimale samenwerking met opdrachtgevers – integrale en duurzame oplossingen bieden. Door de groei te richten op concepten, producten en ‘life cycle solutions’ geeft BAM invulling aan de strategische missie ‘Building a sustainable tomorrow’.

Ruud Joosten, CEO Koninklijke BAM Groep nv: ‘Deze stap vloeit voort uit onze strategie en vormt een stimulans voor de verdere ontwikkeling van onze bedrijfsactiviteiten, waarbij BAM zich organiseert voor verdere industrialisatie, duurzaamheid en ‘life cycle solutions’.

Tot BAM Bouw en Techniek behoren de business units Gebouwservices, Integrale Projecten en Speciale Projecten en het ingenieursbureau BAM Advies & Engineering. BAM Bouw en Techniek realiseert een jaaromzet van circa € 700 miljoen met circa 1.900 fte.

BAM Residential omvat de business units AM, BAM Wonen en Homestudios. BAM Residential telt ongeveer 875 medewerkers (fte) en behaalt een jaaromzet van € 750 miljoen.

In BAM Specials opereren in samenhang meerdere business units (‘specials’) met specifieke expertise in diverse markten, waaronder het recent verworven Houtindustrie Stam & Landman bv / Gevelelementen Noord-Holland bv. Tevens zal BAM Specials per 1 juli worden versterkt door BAM Energie & Water en BAM Telecom (thans nog activiteiten van BAM Infra Nederland; gezamenlijke omzet circa € 300 miljoen). De jaaromzet van BAM Specials bedraagt circa € 650 miljoen met ruim 1.500 fte.

De raad van bestuur van Koninklijke BAM Groep heeft per gelijke datum voor elk van de drie werkmaatschappijen een directeur (managing director) benoemd:

  • BAM Bouw en Techniek: A.P.H. (Peter) van Leeuwen;
  • BAM Residential: M.J.S.A. (Mario) Broos;
  • BAM Specials: W. (Willem) Otter.

Nadere informatie: