Havensteder en BAM Wonen leveren eerste aardgasvrije woningen op in Bospolder-Tussendijken in Rotterdam

24 juni 2021 14:03 - BAM Wonen bv
Havensteder en BAM Wonen leveren eerste aardgasvrije woningen op in Bospolder-Tussendijken in Rotterdam

Rotterdam, 24 juni 2021 – Samen met woningcorporatie Havensteder heeft BAM Wonen de eerste woningen opgeleverd van in totaal 360 gerenoveerde en verduurzaamde woningen aan de Gijsinglaan in de Rotterdamse wijk Bospolder-Tussendijken. De 360 woningen, verdeeld over vijf galerijflats, worden losgekoppeld van het gas en aangesloten op het warmtenet van Eneco. Bewoners ervaren dankzij alle maatregelen meer wooncomfort. De laatste woningen worden naar verwachting in het voorjaar 2022 opgeleverd.

Aardgasvrij

In januari van dit jaar ondertekenden Havensteder, gemeente Rotterdam en Eneco de gebiedsaanpak Tussendijken aardgasvrij. In deze gebiedsaanpak sluit Havensteder tussen nu en 2026, 1300 woningen aan op stadswarmte. BAM Wonen, één van de duurzaamheidspartners van Havensteder, is betrokken bij de onderhoudswerkzaamheden en de verduurzaming van de vijf Gijsinglaanflats.

BAM Wonen vervangt bij de flats aan de Gijsinglaan de gasgestookte geisers en boilers door een warmte-afleverset. Ook het kookgas verdwijnt en bewoners krijgen daarvoor in de plaats een inductiekookplaat plus een pannenset. De verduurzaming omvat tevens een betere isolatie en ventilatie. Zo krijgen de woningen nieuwe kunststof kozijnen, HR++ glas en een nieuw, individueel ventilatiesysteem en ventilatieroosters met CO2-sturing. De woningen maken een sprong in het energielabel van F/G naar A. BAM Wonen is ervaren in het verduurzamen van bewoonde woningen. Brigit Jippes, bewonersbegeleider Renovatie Concepten bij BAM Wonen: ‘We werken met plezier voor onze ketenpartner Havensteder en onze werkzaamheden verlopen volgens planning. We danken dat ook aan de goede medewerking die wij van de bewoners aan de Gijsinglaan krijgen.’

Van techniek naar sociaal

Tijdens het verduurzamingsproject staat contact met bewoners centraal. Voor de bewoners aan de Gijsinglaan is onder meer een sociaal team samengesteld met de gemeente, de Verbindingskamer en partners uit de wijk. Havensteder werkt bijvoorbeeld samen met professionele en vrijwillige buddy’s. ‘Ik ben trots op dit project omdat we een technische ingreep combineren met een sociale aanpak. We leveren samen met de bewoners een bijdrage aan een veerkrachtig Bospolder-Tussendijken’, aldus Karin Ormel, manager Wijkteam van Havensteder.

Over Havensteder

Onze 45.000 woningen bieden een thuis voor onze huurders. Als corporatie maken we goed wonen bereikbaar voor mensen met een laag inkomen of die daar zelf moeilijk voor kunnen zorgen. We zijn er voor de bewoners en de buurten. Daarom vinden we het belangrijk om met onze huurders en partners in de wijken samen te werken. We weten wat er leeft en hebben oren en ogen in de wijk. Zo zijn we al jaren dichtbij. Want een thuis is meer dan een huis. Havensteder. Sterk in wonen.

Verduurzaming bestaande woningvoorraad door BAM Wonen

BAM Wonen heeft dit jaar tot dusver de renovatie en verduurzaming van ruim 2.000 woningen in voorbereiding, in uitvoering of gerealiseerd. BAM is daarnaast koploper in het realiseren van de nul-op-de-meter (NOM)-woning met meer dan 1.800 NOM-woningen in voorbereiding, in uitvoering of gerealiseerd. BAM heeft hiervoor als eerste bouwer in Nederland uit handen van Kajsa Ollongren, Minister van Binnenlandse Zaken, het volledige NOM-keur ontvangen. Hiermee zijn de kwaliteit en beloofde prestaties van de NOM-woningen officieel gegarandeerd.

Nadere informatie: