BAM realiseert sterke operationele prestatie in eerste halfjaar; vooruitzicht 2021 gecorrigeerde EBITDA-marge van circa 3,5%

BAM logo

Koninklijke BAM Groep nv rapporteert voor de eerste helft van 2021 een gecorrigeerde EBITDA van € 157 miljoen, tegenover een gecorrigeerde EBITDA van minus € 54 miljoen in dezelfde periode van 2020. Alle activiteiten droegen bij aan de operationele verbetering, met uitzondering van de Nederlandse infra-activiteiten. De converteerbare obligatie (€ 120 miljoen) en de kredietfaciliteit (RCF; € 400 miljoen) werden in deze periode terugbetaald en de kaspositie blijft solide. De orderportefeuille van € 13,8 miljard blijft hoog. BAM maakt goede voortgang met zijn nieuwe strategie, met continue aandacht op herstructurering van de portfolio, risicoreductie, verbetering van de winstgevendheid en het creëren van een duurzaam platform voor toekomstige groei. Voor 2021 voorziet BAM een gecorrigeerde EBITDA-marge van circa 3,5 procent.

  • Bedrijfsopbrengsten stegen met 17% vergeleken met eerste halfjaar 2020, dat sterk werd gedrukt door Covid-19
  • Scherpe toename van gecorrigeerde EBITDA tot € 157 miljoen, ofwel gecorrigeerde EBITDA-marge van 4,3%
  • Zeer sterk prestatie van Nederlandse Bouw en vastgoed; goede bijdragen van Verenigd Koninkrijk en Ierland; achterblijvende prestatie van Nederlandse Infra
  • Nettoresultaat van € 20 miljoen, inclusief non-cash effect van circa € 30 miljoen latente belastingvorderingen
  • Liquiditeitspositie van € 1,2 miljard na terugbetaling € 400 miljoen RCF en € 120 miljoen converteerbare obligatie; kapitaalratio 13,2% (ultimo 2020: 13,4%).

Klik hier voor de Nederlandse samenvatting van het Engelstalige halfjaarbericht 2021.

Klik hier voor het volledige Engelstalige halfjaarbericht 2021.