AM bundelt krachten door samenwerking met de StadmakersCoöperatie

6 september 2021 09:21 - AM bv
AM bundelt krachten door samenwerking met de StadmakersCoöperatie

Haarlem, 6 september 2021 - Gebiedsontwikkelaar AM en de StadmakersCoöperatie hebben in De Stookkamer in Haarlem een convenant gesloten om de komende jaren samen te werken aan verschillende gebiedsontwikkelingen. Ronald Huikeshoven, directievoorzitter van AM en Floor Ziegler en Teun Gautier, initiatiefnemers van de StadmakersCoöperatie, ondertekenden het convenant. Door de samenwerking beogen beide partijen in een zo vroeg mogelijke fase van een gebiedsontwikkeling elkaar te gaan versterken.

Ronald Huikeshoven: ‘Als maatschappelijk betrokken gebiedsontwikkelaar wil AM in een zo vroeg mogelijk stadium bewoners en gebruikers van een gebied betrekken bij haar ontwikkelingen om te weten wat er leeft en welke vragen en wensen er bestaan. Door de samenwerking met de StadmakersCoöperatie heeft AM een partner waarmee we samen nóg beter onze gebiedsontwikkelingen sociaal en maatschappelijk kunnen onderbouwen.’

Floor Ziegler: ‘Stadmakers zijn mensen die actief zijn in hun omgeving om deze mooier, fijner, schoner en veiliger te maken. Het zijn initiatiefnemers die iedereen kennen en mede daardoor sleutelfiguren in gemeenten, wijken en buurten zijn. Bij ontwikkelopgaven is het van grote waarde om de omgeving in een zo vroeg mogelijk stadium te betrekken. Het goed identificeren wat er leeft, waar mensen trots op zijn, wat er mist en wie kan en wil bijdragen zorgt voor beter draagvlak, kwalitatieve conceptontwikkeling en grotere betrokkenheid. In de diverse samenwerkingen met AM tot dusver hebben we ervaren dat we de kracht van de samenwerking echt kunnen omzetten, met name door lokale Stadmakers te koppelen aan sociale en/of maatschappelijke vraagstukken.’

Stadmakers

Stadmakers zijn initiatiefnemers, betrokken creatieven en sociale ondernemers die zich inzetten voor een meer gelijkwaardige, leefbare, gelukkige en mooiere buurt, gemeente of stad. Ze zetten hiervoor maatschappelijke initiatieven op, ontmoetingsplekken en grote netwerken van betrokken bewoners, ambtenaren, ondernemers en organisaties, vaak ingegeven door een natuurlijke drive. Zij werken vanuit de motivatie dat we allen gebaat zijn bij het welzijn van een ander en dat dit bijdraagt aan het geluk van iedereen. Een overtuiging die – wellicht onder de oppervlakte – steeds meer omarmd wordt en urgentie krijgt. De groep Stadmakers, die vanuit deze overtuiging van het verbeteren van een stad of buurt haar professie heeft gemaakt, groeit.

Over AM

Inspirerende en duurzame leefomgevingen bedenken en ontwikkelen, dat is de passie van AM. Als betrokken gebiedsontwikkelaar plaatsen wij maatschappelijke uitdagingen in het hart van ons ontwikkelingsproces. Wij richten ons daarbij op de thema’s ‘Gedurfde duurzaamheid’, ‘Inclusieve stad’, ‘Healthy urban living & working’, ‘Stad- en gebiedmaker’ en ‘Gelukkig leven’. In samenwerking met overheden, vastgoedbeleggers, woningcorporaties, maatschappelijke organisaties, bewoners en overige vastgoedgebruikers ontstaan hierdoor bijzondere en kwaliteitsrijke gebieden om in te wonen, werken, winkelen en recreëren. AM, onderdeel van Koninklijke BAM Groep, zorgt hiermee voor kwaliteit van ruimte én kwaliteit van leven. Zie ook www.am.nl.

Over StadmakersCoöperatie

De StadmakersCoöperatie (SMC) ondersteunt Stadmakers met het opzetten en begeleiden van gemeenschappen en ontmoetingsplekken waar de buurtbewoners, kwartiermaker(s), mensen uit systeemwerelden en creatieven samenwerken. Het is een initiatief van Stadmakers Floor Ziegler en Teun Gautier met meer dan 2.000 aangesloten Stadmakers in heel Nederland. De SMC begeleidt en verbindt bij het opzetten en tijdens de uitvoeringsfase van die ontmoetingsplekken en brengt hen samen op www.stadmakersonline.nl en in 40 lokale whatsappgroepen. De SMC ontwikkelt daarvoor een ondersteunend programma voor ervaren en nieuwe Stadmakers en faciliteert de stadmakers-ontwikkeling. Daarnaast richt de SMC zich op het kantelen van de systeemwereld richting het ‘nieuwe werken’ waar meer verbindingen buiten de eigen organisatie worden aangegaan. De SMC identificeert Stadmakers, brengt hen samen, steunt hun ontwikkeling en de herkenning van hun bijdrage aan en rol in de ontwikkeling van gemeenschappen. De SMC identificeert Stadmakers, brengt hen samen, steunt hun ontwikkeling en de herkenning van hun bijdrage aan en rol in de ontwikkeling van gemeenschappen.

Nadere informatie:AM, afdeling in- en externe communicatie, (030) 609 72 22 of communicatie@am.nl.

Illustraties in hoge resolutie zijn te downloaden bij het persbericht op www.am.nl.