Samenstelling raad van bestuur: herbenoeming Frans den Houter

Frans den Houter

Frans den Houter

Bunnik, 13 januari 2022 – De raad van commissarissen van Koninklijke BAM Groep nv draagt Frans den Houter voor ter herbenoeming in de raad van bestuur als Chief Financial Officer (CFO) van Koninklijke BAM Groep.

Frans den Houter is als CFO in de raad van bestuur benoemd op 1 augustus 2018 voor een eerste termijn van circa vier jaar, die eindigt na afloop van de jaarlijkse algemene vergadering op 13 april 2022. De raad van commissarissen van Koninklijke BAM Groep nv draagt de heer Den Houter voor ter herbenoeming door de jaarlijkse algemene vergadering op 13 april 2022 voor een nieuwe periode van vier jaar. De centrale ondernemingsraad heeft een positief advies gegeven met betrekking tot deze voordracht.

Henk Rottinghuis, voorzitter van de raad van commissarissen: ‘De raad van commissarissen is tot de conclusie gekomen, dat Frans den Houter zijn rol als CFO uitstekend heeft vervuld in een moeilijke periode en daarmee een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan het verbeteren van de financiële positie van de Groep in de afgelopen vier jaar. Daarnaast heeft de heer Den Houter uitgebreide kennis en ervaring op financieel gebied, zowel binnen als buiten de bouwsector. We zijn verheugd, dat Frans den Houter heeft ingestemd zijn dienstverband met een nieuwe periode te verlengen. Wij kijken uit naar onze verdere samenwerking.'

Nadere informatie zal zijn opgenomen in de (Engelse) agenda en toelichting voor de jaarlijkse algemene vergadering, die beschikbaar zal worden gesteld vanaf 1 maart 2022 op deze website.

Nadere informatie:

Dit persbericht bevat koersgevoelige informatie, zoals bedoeld in artikel 7(1) van de Europese verordening marktmisbruik.