Stichting Krijtland Wonen en BAM Wonen tekenen bouwteamovereenkomst voor herstructurering Schilterstraat in Simpelveld

18 januari 2022 13:08 - BAM Wonen bv
Stichting Krijtland Wonen en BAM Wonen tekenen bouwteamovereenkomst voor herstructurering Schilterstraat in Simpelveld

Simpelveld, 18 januari 2022 – Michiel Sluijsmans, directeur-bestuurder van Stichting Krijtland Wonen, en Frans Fonteijn, directeur Zuid bij BAM Wonen, hebben de bouwteamovereenkomst getekend voor de herstructurering van de Schilterstraat in Simpelveld. De herstructurering omvat de sloop van 65 huurwoningen en vier aangekochte woningen binnen het plangebied, die plaatsmaken voor de nieuwbouw van negentien levensloopbestendige eengezinswoningen en 31 nultreden-woningen. Dit resulteert in totaal in vijftig sociale huurwoningen die voldoen aan de modernste duurzaamheidseisen.

‘In de Schilterstraat bouwen we aan goed wonen en leven in Simpelveld. Met woningen die voldoen aan alle hedendaagse eisen, waar we als corporatie zorgen voor een fijn en veilig thuis voor onze huurder nu en in de toekomst. En dit alles in een nieuwe en vooral groene woonomgeving. Het wordt een parel waar Simpelveld en Parkstad Limburg trots op kunnen zijn’, aldus Michiel Sluijsmans.

‘We zijn blij dat Krijtland Wonen ons geselecteerd heeft voor de opgave. De eerste stappen in de samenwerking zijn de afgelopen maanden gezet. Dit geeft vertrouwen. Door het toepassen van onze conceptwoningen kunnen we sneller ontwikkelen en bouwen en zijn de woningen ook nog eens duurzaam en betaalbaar’, aldus Frans Fonteijn.

Bewoners centraal

Met alle bewoners van de Schilterstraat die van Krijtland Wonen huren, is een gesprek geweest. Hierin hebben de bewoners kunnen aangeven wat hun wensen zijn. Krijtland Wonen gaat zorgvuldig om met de wensen van haar huidige huurders. Er zijn bewoners die graag terug willen komen naar de nieuwbouw in de Schilterstraat. Anderen hebben ervoor gekozen om elders te gaan wonen. Een laatste groep beraadt zich nog op verhuizen of terugkeren naar de nieuwbouw.

Duurzaamheidseisen

Krijtland Wonen oriënteert zich in dit plan op, daar waar mogelijk, het inzetten op circulariteit. Ze dagen de uitvoerende partijen uit om hieraan bij te dragen (sloop en bouw van woningen en infrastructuur). BAM Wonen realiseert de nieuwbouwwoningen voor Krijtland Wonen conform de geldende normen. De woningen voldoen daarmee aan de hoge eisen van de BENG-norm. BENG staat voor Bijna Energieneutrale Gebouwen. De woningen worden ontworpen door CB5, bureau voor architectuur, stedenbouw en landschap.

Planning

Naar verwachting worden de bestaande woningen eind 2022 gesloopt en start de bouw van de nieuwe woningen begin 2023.

Nadere informatie: BAM Wonen, afdeling Communicatie, (030) 659 89 44 of communicatie.wonen@bam.com;.