21 december 2022 - 10:33

AM gaat nieuw wijk- en gezondheidscentrum en 200 woningen realiseren op locatie Romeynshof in Rotterdam

Artist's impression

Rotterdam, 21 december 2022 - Gemeente Rotterdam heeft het plan Populus uitgeroepen tot winnaar van de prijsvraag ‘Romeynshof’ in Rotterdam Ommoord. Naast gebiedsontwikkelaar AM bestaat het team van plan Populus uit LEVS Architecten, LOLA Landscape Architects, Mobycon, ZieglerGautier, Merosch, BAM Wonen, BAM Advies & Engineering, de Wijde Blik, Vivid Vision en Includi. Romeynshof betreft een cultureel wijk- en gezondheidscentrum naast de gelijknamige metrohalte, dat wordt herontwikkeld naar een toekomstbestendige gebiedsontwikkeling met circa 4.500 m2 aan nieuwe gebouwen voor de bestaande functies en 200 huur- en koopwoningen.

Duurzame gebiedsontwikkeling met behoud sociale en gezondheidsfuncties

Behalve nieuwe gebouwen voor sociale en gezondheidsfuncties worden in de herontwikkeling 200 woningen en parkeerplaatsen toegevoegd. Ten minste tachtig woningen zijn bestemd voor het midden koop- en huursegment  in het kader van betaalbaarheid. In het plan wordt nadrukkelijk de verbinding gezocht tussen de verschillende sociale en gezondheidsfuncties, de invulling van de publiek toegankelijke plekken en de nieuwe woningen. Ook de landschappelijke visie om van het huidige Romeynshof de groenste metrohalte van Nederland te maken was onderdeel van deze uitvraag.

Veel aandacht voor ’third spaces’

In het winnende plan Populus staan ‘third spaces’ centraal. Dit zijn publiek toegankelijke plekken waar mensen hun tijd tussen werk en thuis besteden. In Populus zijn dit onder meer een bibliotheek, een gezondheidscentrum, SKVR (centrum voor kunst en cultuur-activiteiten), Centrum Jeugd en Gezin en het ERGO Onderzoekscentrum. Voor de invulling van de buitenruimte is een samenwerking aangegaan met Jantje Beton. AM en Jantje Beton werken al langer samen om zo kinderen meer bij gebiedsontwikkelingen te betrekken. Zo maken we van Nederland een speelvriendelijk land waar kinderen gelukkig en gezond opgroeien.

Paris proof

De woningen in Populus zijn energieneutraal en worden grotendeels in hout gerealiseerd, waardoor wordt voldaan aan de Paris Proof uitgangspunten: samen naar een duurzaam gebouwde omgeving zonder CO₂-uitstoot. De bouw wordt naar verwachting eind 2024 gestart.

Wethouder Zeegers, Klimaat, Bouwen en Wonen: ‘Met de nieuwe Romeynshof maken we een mooie stap naar een duurzame en klimaatgerichte woon- en leefomgeving. De 200 nieuwe woningen bestaan grotendeels uit houtbouw en zijn energie neutraal. Tenminste tachtig woningen zijn bestemd voor het middenhuur-en middenkoopsegment. Hiermee wordt een mooie bijdrage geleverd aan de woonopgave waar we als gemeente voor staan. De ruimte rondom de nieuwe Romeynshof wordt ingericht met meer groen en een betere waterberging. Wij zijn blij met de nieuwe Romeynshof als verbinder. Een plek waar je nog steeds naar de bibliotheek gaat óf naar het gezondheidscentrum, maar dan in een nieuwe duurzame woon- en leefomgeving.’

Wilco van den Ban, directeur AM Zuidwest: ‘Met de realisatie van deze duurzame gebiedsontwikkeling met bijzondere aandacht voor de bestaande functies én de ontmoeting tussen bestaande en nieuwe bewoners geven we een krachtige impuls aan Rotterdam Ommoord.’

Meer informatie over het plan is te vinden op www.populus-rotterdam.nl

Nadere informatie: AM, afdeling in- en externe communicatie, (030) 609 72 22 of communicatie@am.nl.

Illustraties in hoge resolutie zijn te downloaden bij het persbericht op www.am.nl.