TenneT selecteert zes partijen voor kabelwerkzaamheden

TenneT selecteert zes partijen voor kabelwerkzaamheden

(Persbericht Tennet:) 23 december 2022 - TenneT heeft langjarige contracten gesloten met zes bedrijven die civiele werkzaamheden voor kabelverbindingen gaan uitvoeren voor TenneT. Deze partijen zullen de komende vijf jaar in opdracht van de landelijke netbeheerder gespecialiseerde werkzaamheden uitvoeren. Deze periode kan nog met drie jaar worden verlengd.

De omschakeling naar een duurzame energievoorziening heeft impact op het huidige hoogspanningsnet, dat fors moet worden aangepast. Hierbij wordt er in toenemende mate gebruik gemaakt van ondergrondse hoogspanningsinfrastructuur. Dit wordt aangelegd door middel van horizontaal gestuurde boringen, open ontgravingen en andere aanlegtechnieken. TenneT heeft hiervoor met in totaal zes partijen langjarige contracten afgesloten om deze werkzaamheden uit te voeren. Het gaat om Heijmans Infra B.V., Volker Energy Solutions B.V., BAM Energie & Water B.V., A.Hak Elektron B.V., NRG V.O.F. en Van Gelder Kabel-, Leiding- en Montagewerken B.V.

De aanbesteding is de laatste in een serie nieuwe contracten die TenneT dit jaar sluit met partners. Eerder werden ook soortgelijke afspraken gemaakt voor onder meer werkzaamheden aan het bovengrondse net, engineering en onderzoeken.  

Maarten Abbenhuis, COO TenneT: ‘De energietransitie brengt veel werk met zich mee. Alleen in Nederland investeert TenneT komende tien jaar ongeveer € 13 miljard. Ieder jaar groeit ons portfolio. Daarom zetten we in op langjarige samenwerking met gespecialiseerde partners. Met de vroegtijdige inzet van de kennis en kunde van de aannemer worden we als TenneT slagvaardiger – projecten komen eerder op de markt, en de projectrealisatie is betrouwbaarder.’

De totale contractwaarde van de overeenkomst bedraagt € 800 miljoen.

Klik hier voor het originele persbericht.