RSS Feed Persberichten

25 februari 2022
Contractondertekening

(Nieuwsbericht SKP:) Pijnacker, 22 februari 2022 - SKP en BAM Telecom gaan in de komende periode in Oud-Delfgauw het coaxnetwerk vervangen door glasvezel. Beide partijen hebben hiervoor deze week een contract ondertekend.

25 februari 2022
Medisch Centrum Leeuwarden

Leeuwarden, 25 februari 2022 - Medisch Centrum Leeuwarden heeft recent haar onderhoudscontract met BAM Bouw en Techniek met vier jaar verlengd en de scope van het onderhoudscontract uitgebreid. BAM zorgt minimaal tot en met 2026 voor optimaal presterende installaties. Naast het beheer en onderhoud van installaties voert BAM ook regelmatig kleinschalige bouw- en installatieprojecten uit. BAM is trots om op deze manier een steentje bij te dragen aan de zorg.

25 februari 2022
Logo hive mobility

Gouda, 25 februari 2022 - BAM Infra Nederland en Hive.Mobility hebben een overeenkomst getekend, waarmee BAM Infra als strategische partner toetreedt tot het netwerk van Hive.Mobility. Het innovatiecentrum voor slimme en duurzame mobiliteit. Binnen Hive.Mobility werkt een groot netwerk van partners in Noord-Nederland samen aan de transitie naar een duurzamere en slimmere mobiliteit van goederen en personen.

24 februari 2022
BAM Wonen en Woningcorporatie Nester realiseren 90 duurzame woningen voor bewoners met zorgvraag in woonzorgcentrum in Echt

Echt, 24 februari 2022 – BAM Wonen heeft samen met woningcorporatie Nester en zorginstelling Zuyderland het startsein gegeven voor de bouw van een nieuw woonzorgcentrum voor negentig cliënten van Zuyderland aan de Mussenstraat in Echt. In het woonzorgcentrum komen zes groepswoningen met in totaal 42 appartementen voor mensen met dementie. De overige 48 woningen zijn voor bewoners die door lichamelijke aandoeningen zorg nodig hebben.

24 februari 2022
BAM publiceert geïntegreerd jaarverslag 2021

Bunnik, 24 februari 2022 – Koninklijke BAM Groep nv maakt bekend dat het Engelstalige jaarverslag over 2021, het geïntegreerd jaarrapport inclusief de jaarrekening, vandaag 24 februari 2022 is gepubliceerd op de website van de Groep.

22 februari 2022
Opnieuw een wereldprimeur: elektrische krol jongste telg binnen onze duurzame familie

Gouda, 21 februari 2022 – Na de elektrische wals, de hybride sondeertruck en de elektrische asfaltspreidmachine breidt BAM Infra Nederland haar duurzame familie uit met een nieuwe wereldprimeur: de elektrische krol (krol-e).

18 februari 2022
Museum of the Future in Dubai

Gouda, 18 februari 2022 – Het Museum of the Future in Dubai – gerealiseerd door BAM International bv en ondersteund door BAM Ireland, werkmaatschappijen van Koninklijke BAM Groep nv – gaat op 22 februari 2022 open voor het publiek.

18 februari 2022
Groepsfoto

(Nieuwsbericht ProRail:) Utrecht, 17 februari 2022 - Het treinstation van Schiphol Airport gaat op de schop. ProRail en bouwbedrijf BAM Infra Nederland hebben een contract ondertekend om ervoor te zorgen dat het station in de toekomst veilig en comfortabel blijft.

17 februari 2022
BAM realiseert gecorrigeerde EBITDA van € 278 miljoen in 2021; uitvoering strategie ligt op koers

Koninklijke BAM Groep nv rapporteert voor het boekjaar 2021 een gecorrigeerde EBITDA van € 278 miljoen (een marge van 3,8%) en bedrijfsopbrengsten van € 7,3 miljard. Alle activiteiten droegen bij aan de operationele verbetering, met uitzondering van de divisie Grote Projecten van de Nederlandse infra-activiteiten. Het nettoresultaat werd beïnvloed door non-cash bijzondere waardeverminderingen van € 82 miljoen, als gevolg van wijzigingen in Nederlandse en Britse belastingwetgeving en het effect van desinvesteringen. De liquiditeitspositie blijft sterk en de kapitaalratio verbeterde. De orderportefeuille blijft op hoog niveau. BAM boekt goede voortgang met de uitvoering van de nieuwe strategie, met continue aandacht voor herstructurering van de portefeuille, risicovermindering en het creëren van een duurzaam platform voor toekomstige groei. Voor 2022 verwacht BAM een verdere verbetering van de gecorrigeerde EBITDA-marge.

15 februari 2022
BAM Wonen levert 36 energieneutrale sociale huurappartementen Het Balkon van Maassluis op aan Maasdelta Groep

Maassluis, 15 februari 2022 - BAM Wonen heeft 36 energieneutrale sociale huurappartementen in project Het Balkon van Maassluis opgeleverd aan Maasdelta Groep. De bouw van deze sociale huurwoningen startte in december 2020. Het totale project omvat 36 sociale huurappartementen en 23 eengezinswoningen die eind vorig jaar zijn opgeleverd.

15 februari 2022
BAM verkoopt werkmaatschappij BAM Contractors bv aan Stadsbader

Bunnik, 15 februari 2022 – Koninklijke BAM Groep nv heeft overeenstemming bereikt met de Belgische bouwonderneming Stadsbader Group over de verkoop van de aandelen van werkmaatschappij BAM Contractors bv. De transactie, onder voorbehoud van goedkeuring door de mededingingsautoriteiten, zal naar verwachting in het tweede kwartaal van 2022 worden afgerond. Partijen maken geen financiële details bekend over de transactie.

14 februari 2022
T-Mobile en BAM sluiten overeenkomst aanleg glasvezelnetwerk zakelijke markt

Zwammerdam, 14 februari 2022 – T-Mobile en BAM Telecom hebben een driejarige overeenkomst gesloten voor de aanleg en het beheer en onderhoud van het glasvezelnetwerk van T-Mobile in Nederland. Het is een voortzetting van de langjarige samenwerking tussen T-Mobile en BAM Telecom.

10 februari 2022
Modern en flexibel werken in de rijksmonumenten Zusterhuis, Stergebouw en Mariapaviljoen van het Gasthuiskwartier ’s-Hertogenbosch

's-Hertogenbosch, 10 februari 2022 - Vof Gasthuiskwartier, een samenwerkingsverband van gebiedsontwikkelaars AM en Heijmans, heeft de rijksmonumenten Zusterhuis, Stergebouw en Mariapaviljoen overgedragen aan ontwikkelaar MWPO uit ‘s-Hertogenbosch. Vof Gasthuiskwartier heeft als verkoper samen met de gemeente ’s-Hertogenbosch de ambities en ontwikkelkaders bepaald voor dit middengebied en hiervoor een aantal marktpartijen benaderd. MWPO heeft vanuit deze kaders en ambities de beste visie opgesteld en is geselecteerd als winnende partij en koper. Het idee is om in deze gebouwen een modern en flexibel werkconcept te introduceren, duurzaam te exploiteren en in belegging te houden. Hiermee wordt het Gasthuiskwartier verder verrijkt tot een duurzaam gebied waar wonen, werken, ontmoeten en winkelen samenkomen. MWPO heeft haar projectkantoor reeds in het gebied gevestigd.

9 februari 2022
BAM zet artificial intelligence in bij beheer en onderhoud wegen

Gouda, 8 februari 2022 - BAM Infra Nederland heeft een datagedreven methode ontwikkeld waarmee zij snel, efficiënt en nauwkeurig inzicht krijgen in de staat van de weg en het wegmeubilair. Onderhoudsplannen voor de korte en lange termijn zijn met behulp van Lidar technologie en algoritmes eenvoudig op te stellen. Wegbeheerders weten zo exact wat er met de weg aan de hand is en waar en wanneer onderhoud nodig is.

7 februari 2022
Eerste elektrische asfalt-warmhoud-container ingezet

Gouda, 4 februari 2022 – BAM Infra Nederland heeft de eerste elektrisch aangedreven asfalt-warmhoud-container, de Hotbox, in gebruik genomen. Deze machine is onderdeel van de volledig emissieloze asfaltset, waarnaar BAM Infra streeft. De Hotbox is voor het eerst ingezet bij het asfaltonderhoud in de gemeente Den Haag.

4 februari 2022
Coen-Martijn Hofland

Utrecht, 4 februari 2022 - Coen-Martijn Hofland (43) is per 1 februari aangetrokken als ontwikkelingsmanager bij gebiedsontwikkelaar AM. Binnen het team van AM Noordwest gaat hij vooral aan de slag voor de Metropoolregio Amsterdam (MRA).

3 februari 2022
Samenwerken aan visie op stationsomgeving Bunnik

(Nieuwsbericht gemeente Bunnik:) Bunnik, 2 februari 2022 - Alle seinen staan op groen om de komende maanden met grondeigenaren, woningcorporaties en andere stakeholders een visie te maken voor de toekomst van het Bunniks stationsgebied. Er liggen kansen om de stationsomgeving, het bedrijventerrein en het vervoersknooppunt te ontwikkelen tot een gebied voor wonen, werken en andere voorzieningen. Hoe daaraan het best invulling kan worden gegeven, dat brengen de betrokken partijen samen met andere belanghebbenden de komende maanden in kaart.

3 februari 2022
Verkoop van BAM Galère aan Groupe Thomas & Piron succesvol afgerond

Bunnik, 3 februari 2022 – Koninklijke BAM Groep nv heeft de werkmaatschappij BAM Galère (inclusief de dochteronderneming BAM Lux) verkocht aan de Belgische bouwgroep Thomas & Piron. De op 2 december 2021 bekendgemaakte transactie is succesvol afgerond. Partijen doen geen mededelingen over de financiële details.

2 februari 2022
BAM benoemt executive director Group HR

Bunnik, 2 februari 2022 – De raad van bestuur van Koninklijke BAM Groep nv heeft Sabine van Hooijdonk-Verboom per 1 maart 2022 benoemd tot executive director Group HR.