AM zet met benoeming Ruud van Eijk volgende stap naar AM Residential Fund

Ruud van Eijk

Utrecht, 31 maart 2022 - Gebiedsontwikkelaar AM heeft drs. Ruud van Eijk MRICS benoemd tot directeur van het AM Residential Fund. In deze functie zal hij zich richten op de introductie en het management van dit fonds, alsmede daaropvolgende nieuwe initiatieven voor asset en fund management.

Met deze benoeming geeft AM uitvoering aan de vorig jaar aangekondigde strategische ambitie door via fondsvorming niet alleen gebiedsontwikkelaar, maar ook mede-eigenaar en asset manager van een deel van het zelf ontwikkelde vastgoed te zijn. Hiermee blijft AM nauwer betrokken bij de kwaliteit, aantrekkelijkheid en waardeontwikkeling van deze gebieden tijdens het gebruik en de exploitatie. In de initiële fase heeft Dimf Ghijsels-Kerkhoff zich bezig gehouden met het uitwerken van het voornemen van fondsvorming en het voorbereiden van het fonds. Nu het AM Residential Fund verder geconcretiseerd is en in de realisatiefase komt, neemt Ruud van Eijk de verantwoordelijkheid hiervoor over.  

Ruud van Eijk was vanaf 2007 tot heden werkzaam als director bij Deloitte Real Estate. In deze functie richtte hij zich onder meer op fund & capital raising, real estate investments & financial modelling, fusies en overnames, strategisch portefeuilleadvies en due diligence. Hij heeft de masteropleiding planologie aan de Universiteit van Amsterdam afgerond.

Investerende gebiedsontwikkelaar

‘De benoeming van Ruud van Eijk markeert voor ons de volgende fase van het AM Residential Fund; van voorbereiding naar realisatie, exploitatie en verdere uitbouw’, zegt Ronald Huikeshoven, directievoorzitter AM. ‘Via fondsvorming zijn wij als langjarige mede-eigenaar en asset manager in staat de economische en sociale waarde van onze gebiedsontwikkelingen te verhogen. Wij vergroten daarmee ons commitment naar onder meer gemeenten en maatschappelijke partners. Ruud heeft een belangrijke rol in deze ontwikkeling.’

Strategie BAM

Met de fondsvorming wordt uitvoering gegeven aan de strategie van Koninklijke BAM Groep, ‘Building a sustainable tomorrow’. Het aanbieden van lifecycle solutions is één van de pijlers van deze strategie. Het AM Residential Fund is onderdeel van de focus op lifecycle solutions van BAM in Nederland. De governance van het fonds voorziet in rapportagelijnen die zodanig zijn ingericht dat de verschillende entiteiten rapporteren aan BAM.

Nadere informatie: AM, afdeling in- en externe communicatie, (030) 609 72 22 of communicatie@am.nl.

Illustraties in hoge resolutie zijn te downloaden bij het persbericht op www.am.nl.