BAM rapporteert in eerste kwartaal gecorrigeerde EBITDA van € 97 miljoen

Default primary image 1

Handelsbericht eerste kwartaal 2022

Koninklijke BAM Groep nv kende in het eerste kwartaal van 2022 een sterke operationele prestatie, inclusief de afwikkeling van zeesluis IJmuiden (OpenIJ) en een buitengewone bijdrage van de pps-joint venture. De kaspositie en orderportefeuille van BAM blijven solide. Voor 2022 verwacht BAM een verbetering van de gecorrigeerde EBITDA-marge ten opzichte van de marge over geheel 2021 van 3,8 procent.

  • Opbrengsten gedaald door desinvesteringen met 6% ten opzichte van Q1 2021; gestegen met 5% in Nederland, Verenigd Koninkrijk en Ierland
  • Gecorrigeerde EBITDA steeg tot € 97,3 miljoen in Q1 2022 (gecorrigeerde EBITDA-marge van 6,3%)
  • Resultaten Q1 ondersteund door € 16 miljoen afwikkeling zeesluis IJmuiden en € 11 miljoen van pps-joint venture door positieve veranderingen in reële waarden van hedge-instrumenten
  • Liquiditeitspositie van € 1 miljard, kapitaalratio verbeterd tot 16,0% (ultimo 2021: 14,5%)
  • Solide orderportefeuille van € 12,4 miljard (€ 400 miljoen effect van desinvesteringen)

Klik hier voor het gehele persbericht.

Dit persbericht bevat koersgevoelige informatie, zoals bedoeld in artikel 7(1) van de Europese verordening marktmisbruik.