Definitieve gunning contract N346 Schakel Achterhoek-A1 aan BAM Infra Nederland

(Persbericht provincie Gelderland:) Arnhem, 9 mei 2022 - De aanleg van de N346 Schakel Achterhoek-A1 in de gemeente Lochem is gegund aan BAM Infra Nederland. Dat betekent dat BAM Infra Nederland het ontwerp verder uitwerkt en de N346 Schakel Achterhoek-A1 realiseert.

Daarna is de aannemer gedurende vijftien jaar verantwoordelijk voor het onderhoud aan de verschillende bouwwerken zoals de bruggen. De werkzaamheden zijn in 2025 klaar.

Schakel Achterhoek-A1

Bij Lochem ontbreekt een doorgaande route voor het regionale verkeer tussen de A1 en de Achterhoek. We leggen daarom deze nieuwe provinciale weg aan vanaf de Rengersweg (N332) tot aan de Nettelhorsterweg (N825). Deze nieuwe doorgaande weg met wegnummer N346 vormt de schakel tussen de Achterhoek en de A1. Met deze aanbesteding is € 50 miljoen gemoeid.

Nieuwe brug en viaducten

De bijna vier kilometer nieuwe provinciale weg met een aantal nieuwe kruispunten en een nieuwe brug over het Twentekanaal verbetert de doorstroming van het regionale verkeer van en naar de Achterhoek en de stad Lochem. Langs de Kwinkweerd en de Goorseweg komen parallelwegen voor lokaal verkeer. Door het scheiden van het lokale verkeer met het doorgaande verkeer, verbetert ook de verkeersveiligheid. Zo komt er een nieuwe  fiets- en voetgangersbrug tussen de bestaande Lochemse brug en het station. De landschappelijke inpassing versterkt de groene uitstraling van het gebied met de karakteristieke bomenlanen en landgoederen. De eerste beelden van de nieuwe provinciale weg en de brug zijn klaar en delen we hieronder met u.

Vervolg

BAM Infra Nederland werkt deze impressies verder uit tot een definitief ontwerp. Zodra de ontwerpen klaar zijn, organiseert zij een bewonersavond om het ontwerp te presenteren. Naar verwachting start de aannemer rond maart 2023 met de eerste zichtbare werkzaamheden in het gebied. De nieuwe provinciale weg is voor de zomer van 2025 open voor het verkeer.

Klik hier voor het originele persbericht.