AM en Hartstichting bundelen krachten voor gezonde gebiedsontwikkelingen

15 juni 2022 17:04 - AM bv
AM en Hartstichting bundelen krachten voor gezonde gebiedsontwikkelingen

Amsterdam, 15 juni 2022 - Wat als buurten in Nederland een stuk gezonder zouden zijn? Gezonde gebieden met gezonde gebouwen waar volop ruimte is om te bewegen en waar gezonde voeding eerder regel is dan uitzondering? ‘Dan zouden we de toenemende druk op de zorg enorm kunnen verlichten,’ zegt Hans Snijder, directeur van de Hartstichting. Gebiedsontwikkelaar AM en de Hartstichting gaan vanaf nu intensiever samenwerken om dit te realiseren. ‘Samen sta je veel sterker.’

Het vergroten van overlevingskansen

Wat begon met een convenant om AED’s te plaatsen in alle gebiedsontwikkelingen van AM, is onlangs uitgegroeid tot een intensievere samenwerking. ‘Gezondheid is ontzettend belangrijk. Het vormt een van de grotere problemen van ons land en ik vind dat wij er met zijn allen voor moeten zorgen dat mensen zo lang mogelijk gezond kunnen blijven leven’, aldus Ronald Huikeshoven, directievoorzitter van AM. Natuurlijk is het plaatsen van AED’s essentieel. ‘Snelle hulp kan echt het verschil maken tussen leven en dood’, zegt Hans Snijder. Maar beide organisaties willen nu een stap verder gaan. ‘We moeten in de toekomst voorkomen dat steeds meer mensen vanwege ziekte een beroep moeten doen op de zorg.’

Voorkomen is beter dan genezen

Het doel van de samenwerking is het creëren van een gezonde leefomgeving en het stimuleren van een gezond leven. ‘Door te werken aan een gezond gebied met gezonde gebouwen en het stimuleren van gezond gedrag, valt er veel winst te behalen’, zegt Huikeshoven. Daarbij doelt hij onder andere op passende ontwerpen die een gezonde levensstijl aanmoedigen en het zo gezond mogelijk inrichten van het openbaar gebied. De Hartstichting en AM willen een norm zetten voor een leefomgeving die een gezonde leefstijl bevordert.

Kennis is key

De basis van de onderlinge samenwerking ligt in het delen van kennis. ‘Als maatschappelijk betrokken gebiedsontwikkelaar zien wij een rol voor ons weggelegd om de gezondheid van onze bewoners in hun leefomgeving te bevorderen. Dankzij deze samenwerking en onderlinge kennisdeling kunnen we de ontwikkeling van gezonde leefomgevingen naar een volgend niveau brengen’, zegt Huikeshoven. ‘Bij de Hartstichting doen we veel onderzoek naar gezondheid, ook op het gebied van de gebouwde omgeving’, vult Snijder aan. ‘Dat gaat van de inzet van AED’s en het stimuleren van beweging door slim ontwerp tot het aanjagen van gezond gedrag. Onze kennis en visie sluiten goed aan bij de ambities van AM. Daarom kijk ik er erg naar uit om samen te werken aan gezondere leefomgevingen.’

Over AM

Inspirerende en duurzame leefomgevingen bedenken en ontwikkelen, dat is de passie van AM. Als betrokken gebiedsontwikkelaar plaatsen wij maatschappelijke uitdagingen in het hart van ons ontwikkelingsproces. Wij richten ons daarbij op de thema’s ‘Gedurfde duurzaamheid’, ‘Inclusieve stad’, ‘Healthy urban living and working’, ‘Stad- en gebiedmaker’ en ‘Gelukkig leven’. In samenwerking met overheden, vastgoedbeleggers, woningcorporaties, maatschappelijke organisaties, bewoners en overige vastgoedgebruikers ontstaan hierdoor bijzondere en kwaliteitsrijke gebieden om in te wonen, werken, winkelen en recreëren. AM, onderdeel van Koninklijke BAM Groep, zorgt hiermee voor kwaliteit van ruimte én kwaliteit van leven. Zie ook www.am.nl

Over de Hartstichting

Iedereen een gezond hart, dat is de missie van de Hartstichting. Daarom investeren we al bijna 60 jaar in onderzoek en innovatie op het gebied van preventie en zorg. Hierdoor kunnen we hartproblemen eerder opsporen, beter behandelen en sneller hulp bieden als iedere minuut telt. Zo voorkomen we samen dat mensen hartpatiënt worden of onnodig (over)lijden aan een hartziekte. Met een gezond hart haal je meer uit het leven. Meer informatie? Kijk op www.hartstichting.nl.

Nadere informatie: AM, afdeling in- en externe communicatie, (030) 609 72 22 of communicatie@am.nl.

Illustraties in hoge resolutie zijn te downloaden bij het persbericht op www.am.nl.