Feestelijke start bouw project De Entree in RijswijkBuiten

30 juni 2022 09:24 - AM bv
Armand van de Laar, Jacco Maan en Annemarie Jol slaan de eerste paal

Rijswijk, 29 juni 2022 - De bouw van het energiezuinige nieuwbouwproject De Entree in RijswijkBuiten is gestart. In de twee appartementengebouwen komen 32 koopappartementen, 28 sociale huurappartementen en een gezondheidscentrum. Onder toeziend oog van de kopers van de appartementen en huurders van gezondheidscentrum RijswijkBuiten sloegen wethouder Armand van de Laar (RijswijkBuiten en Stadsontwikkeling), Jacco Maan (bestuurder Vidomes) en Annemarie Jol (adjunct-directeur AM) op 28 juni de eerste paal. Lithos bouw & ontwikkeling realiseert De Entree naar het ontwerp van Steenhuis Bukman Architecten uit Delft. De oplevering is naar verwachting in het najaar van 2023.

De Entree wordt gerealiseerd door een intensieve samenwerking tussen gemeente Rijswijk, Harnaschpolder C.V. (een samenwerking tussen de gebiedsontwikkelaars AM en VolkerWessels Vastgoed), Intercontinental Estate en woningcorporatie Vidomes.

Wethouder van de Laar: ‘Met de start bouw markeren we een mooie mijlpaal. In De Entree komen veel ambities samen: zoals het bouwen van voorzieningen op het gebied van gezondheid en zorg voor de (toekomstig) bewoners van RijswijkBuiten. Naast nieuwe koopappartementen, waaraan een grote behoefte is, bouwen we ook sociale huurappartementen voor senioren. Kortom, een mooie samenwerking met als resultaat een mix van duurzame koop- en huurwoningen en een gezondheidscentrum. We bouwen met nieuwe woningen niet alleen aan het vergroten van de woningvoorraad in Rijswijk, maar ook aan nieuwe gemeenschappen. Ik hoop dat de nieuwe bewoners zich snel thuis voelen in RijswijkBuiten en het hun eigen ‘buurt’ gaan noemen.’

De Berken: 28 sociale huurappartementen voor senioren

Vidomes realiseert 28 sociale twee- en driekamerappartementen in het appartementengebouw ‘De Berken’, aan de Keizersmantelstraat. De energiezuinige huurappartementen worden voorzien van hoogwaardige isolatie, individuele warmtepompen en zonnepanelen.

De appartementen zijn bedoeld zowel voor 55+’ers die doorstromen vanuit een grotere woning naar een appartement, als voor senioren met een lichte zorgvraag. Met de doorstroming komen eengezinswoningen vrij voor andere woningzoekers. De appartementen komen boven het gezondheidscentrum, in de nabijheid van andere nieuwe voorzieningen in de wijk zoals een supermarkt en het groene en waterrijke Wilhelminapark. Een ideale ligging voor deze oudere doelgroep. Jacco Maan: ‘De woningen zijn levensloopbestendig. Dit betekent dat huurders - ook als ze minder mobiel zijn - langer zelfstandig kunnen blijven wonen.’

De sociale twee- en driekamerhuurappartementen worden in de eerste helft van 2023 aangeboden via de website van Woonnet Haaglanden.

De Beuken: Harnaschpolder C.V. realiseert 32 koopappartementen

De 32 appartementen in appartementencomplex De Beuken zijn inmiddels allemaal verkocht of onder optie. Ook deze appartementen worden onder andere voorzien van hoogwaardige isolatie, individuele warmtepompen en zonnepanelen. Daarnaast beschikken alle appartementen over een eigen parkeerplaats.

Gezondheidscentrum RijswijkBuiten

Naar verwachting wordt het nieuwe ‘Gezondheidscentrum RijswijkBuiten’ eind 2023 in gebruik genomen door de huurders van het huidige (tijdelijke) gezondheidscentrum RijswijkBuiten aan de Van Rijnweg in deelgebied Sion. Hiermee nemen zij hun intrek in de definitieve vestiging. Het gezondheidscentrum wordt door Intercontinental Estate B.V. zeer energiezuinig gebouwd door de toepassing van hoogwaardige isolatie en warmtepompen.

Duurzaam bouwen in RijswijkBuiten

Naast energiezuinige appartementen en voorzieningen is er in de openbare ruimte van Parkrijk volop aandacht voor groen en water(doorlatendheid). Zo stroomt regenwater bovengronds af via speciale goten en wordt het water via watergangen en speciaal in te richten groenstroken vertraagd afgevoerd naar omliggende waterpartijen.

Bovendien wordt er bewust omgegaan met de (schaarse) beschikbare ruimte en mobiliteit. Bij de ontwikkeling van deelgebied Parkrijk is daar vanaf het begin rekening mee gehouden. Zo is er minder ruimte voor autoverkeer, per woning wordt er in de buurt 1,3 parkeerplaatsen aangelegd (waarvan 0,3 voor bezoekersparkeren). Hierdoor ontstaat een leefbare buurt, met minder auto’s in de wijk en meer ruimte voor voetgangers en fietsers in de autoluwe straten. Als alternatief voor de (tweede) auto kunnen bewoners van Parkrijk gebruik maken van duurzame (elektrische) deelauto’s en (bak)fietsen die zij kunnen huren bij een van de Hely Hubs (deelmobiliteitspunten in Parkrijk). 

Over AM

Inspirerende en duurzame leefomgevingen bedenken en ontwikkelen, dat is de passie van AM. Als betrokken gebiedsontwikkelaar plaatsen wij maatschappelijke uitdagingen in het hart van ons ontwikkelingsproces. Wij richten ons daarbij op de thema’s ‘Gedurfde duurzaamheid’, ‘Inclusieve stad’, ‘Healthy urban living and working’, ‘Stad- en gebiedmaker’ en ‘Gelukkig leven’. In samenwerking met overheden, vastgoedbeleggers, woningcorporaties, maatschappelijke organisaties, bewoners en overige vastgoedgebruikers ontstaan hierdoor bijzondere en kwaliteitsrijke gebieden om in te wonen, werken, winkelen en recreëren. AM, onderdeel van Koninklijke BAM Groep, zorgt hiermee voor kwaliteit van ruimte én kwaliteit van leven. Zie ook www.am.nl

Over Vidomes

Vidomes is een ondernemende woningcorporatie in de rand van Haaglanden, en richt zich op mensen met onvoldoende kansen op de woningmarkt. Vidomes beheert en verhuurt circa 18.000 woningen in Zoetermeer, Leidschendam-Voorburg, Delft en Rijswijk en de Haagse wijk Leidschenveen. Zie ook: www.vidomes.nl.

Over Intercontinental Estate

Intercontinental Estate is een onafhankelijke beleggingsmaatschappij die belegt in met name commercieel vastgoed. Onze focus ligt op supermarkten, wijkwinkelcentra, zorgvastgoed en woningcomplexen. Wij zijn een lange termijn en betrokken belegger. Portfolio- en assetmanagement doen wij in eigen beheer. Hierdoor hebben wij korte lijnen en kunnen wij adequaat reageren op ontwikkelingen op vastgoedobject en marktniveau. Groei van de portefeuille waarborgen wij door de aankoop van individuele objecten en de overname van bestaande portefeuilles. Wij streven daarbij naar een voortdurende optimalisatie van de portefeuille. info@intercontinentalestate.com of (023) 564 15 54.

Over VolkerWessels Vastgoed

Als zelfstandige, onafhankelijke en nationale werkmaatschappij binnen de VolkerWessels groep voelen wij ons optimaal thuis in de wereld van creatie, ontwikkeling en realisatie van kwalitatief hoogwaardige leef-, woon- en werkomgevingen. De combinatie van handelen in vrijheid, beschikken over de expertise van een hecht netwerk aan ervaren specialisten binnen de groep -en zeker niet in de laatste plaats- gebruik maken van de gedegen marktpositie van onze moederorganisatie maakt VolkerWessels Vastgoed een interessante en betrouwbare partner. Zie ook: www.vwvastgoed.nl.

Over Lithos bouw & ontwikkeling

Lithos ontwikkelt en bouwt plekken die er voor jou toe doen. Samen werken naar hetzelfde doel, dát is de kracht van Lithos. Duurzame bouw realiseren die voldoet aan de eisen van nu én die van de toekomst. In dat hele proces staat kwaliteit voorop. Zo snel mogelijk delen we onze kennis over zorgaspecten, constructies, uitvoering, inrichting en omgeving. Flexibel, creatief, realistisch en volledig. Deze manier van werken vraagt om betrokkenheid en inlevingsvermogen. De eindgebruiker staat hoog in het vaandel en moet zich veilig, vertrouwd en geborgen voelen in het nieuwe (t)huis of leef/werkomgeving. Zie ook: www.lithos.nl.

Over RijswijkBuiten

In 2013 is de eerste paal geslagen en gestart met de ontwikkeling van RijswijkBuiten, een duurzame woonwijk gelegen tussen het centrum van Rijswijk en Delft. In dit voormalig glastuinbouwgebied worden tot 2026 ruim 3500 nieuwe duurzame woningen gerealiseerd, verdeeld over de deelgebieden Sion, Parkrijk en Pasgeld. Alle woningen en het openbaar gebied in RijswijkBuiten zijn duurzaam en gebouwd met aandacht voor thema’s als groen, water en het klimaat. Zo is de wijk gasloos, worden woningen verwarmd door een energiezuinige warmtepomp en wordt elektriciteit opgewekt door zonnepanelen. Ook het openbaar gebied is ingericht op de toekomst met een robuust water- en poldersysteem, diversiteit in groen, aandacht voor natuurlijke materialen en aandacht voor waterdoorlatendheid. Kijk voor meer informatie op www.rijswijkbuiten.nl.    

Nadere informatie: AM, afdeling in- en externe communicatie, (030) 609 72 22 of communicatie@am.nl.

Illustraties in hoge resolutie zijn te downloaden bij het persbericht op www.am.nl.