Schakel & Schrale moderniseert en verduurzaamt Montessori Lyceum Amsterdam

Schakel & Schrale moderniseert en verduurzaamt Montessori Lyceum Amsterdam

Amsterdam, 7 juni 2022 - Schakel & Schrale is in opdracht van het Montessori Lyceum Amsterdam gestart met de renovatie van het monumentale schoolgebouw aan de Pieter de Hoochstraat in Amsterdam-Zuid. De renovatie heeft vooral betrekking op de verduurzaming en modernisering van het uit het begin van de vorige eeuw stammende gebouw. Om de overlast voor de gebruikers tot een minimum te beperken, geschiedt de uitvoering in twee fases, verdeeld over de zomervakanties van 2022 en 2023.

Het hoofdgebouw van het Montessori Lyceum Amsterdam bestaat uit vier gebouwen, te weten A, B, C en D. Schakel & Schrale neemt de renovatie van de gebouwen B en D op zich. De gebouwen A en C worden in z’n geheel vernieuwd omdat deze verouderd zijn en niet meer geschikt voor hedendaags onderwijs.

Aanpassing kapel

De werkzaamheden in gebouw B zijn voornamelijk gericht op de verduurzaming van het gebouw. Hieronder vallen de isolatie van de kap en de kruipruimte en een aantal kleine aanpassingen aan lokalen. De grootste klus wordt gevormd door de aanpassing van de kapel en het verbouwen van de huidige kantine tot de nieuwe mediatheek. Al deze werkzaamheden zijn gepland van mei 2023 tot augustus 2023.

Dakisolatie

De werkzaamheden in gebouw D bestaan eveneens voor een groot deel uit maatregelen die het gebouw duurzamer maken, zoals dak- en vloerisolatie, het aanleggen van leidingen voor laagverwarming en het vernieuwen van radiatoren. Daarnaast wordt de vloerbedekking in de gangen vervangen, worden de plafondplaten vernieuwd en vindt er schilderwerk plaats. Door het samenvoegen van een aantal klaslokalen worden ook nog individuele werkplekken gecreëerd.

Schakel & Schrale ... van alle tijden

Schakel & Schrale is een restauratie bouwbedrijf met meer dan honderd jaar ervaring en is gespecialiseerd in restauratie- en renovatiewerkzaamheden. Wij voeren zowel kleinere als grote werken uit vaak in een binnenstedelijke omgeving en voldoen aan alle eisen die worden gesteld op het gebied van kwaliteit, arbeidsomstandigheden en milieu. Naast onze erkenning als Erkend Restauratie Bouwbedrijf is ons kwaliteitssysteem gecertificeerd overeenkomstig NEN EN ISO 9001. Tevens beschikken wij over een VCA** veiligheidscertificaat en hebben wij een FSC-certificering.

Nadere informatie: Schakel & Schrale, Bart Hogenbosch, bart.hogenbosch@bam.com.