19 juli 2022 - 13:18

Vernieuwd HittePlein voor klimaatbestendige stad

Vernieuwd HittePlein voor klimaatbestendige stad

Gouda/Delft, 19 juli 2022 - De zomers worden steeds warmer en droger. Én als het regent, dan regent het veel en hard. Op het HittePlein op de TU Delft Campus onderzoeken The Green Village en diverse ondernemers hoe wij ons kunnen aanpassen aan het veranderende klimaat. BAM Infra Nederland draagt hieraan bij door dit plein opnieuw in te richten.

Een plek voor onderzoek, kennis, ervaring en ideeën

Hittestress komt steeds vaker voor in Nederland, vooral in dichtbebouwde gebieden en op pleinen zonder enkele vorm van groen. Als gevolg van hetere en drogere zomers kunnen de temperaturen flink oplopen. Dit heeft zowel effect op de gezondheid van mensen, als op de infrastructuur die minder goed functioneert. Het heeft tevens invloed op kanalen, rivieren, vijvers en parken, oftewel de watervoorraad van mens, dier en groen.

Met het HittePlein faciliteert The Green Village op de TU Delft Campus een plek om kennis, ervaring en ideeën op te doen over klimaatadaptief inrichten. Het vormt een proeftuin voor onderzoekers, ontwerpers en ondernemers om hun ideeën en concepten rondom het thema hittestress in de stad te valideren en anderen te inspireren.

Samen op weg naar een klimaatadaptief plein

Het in 2020 geopende HittePlein (800 m2) is nu nog een lappendeken van stelconplaten met enkele vlakken waar een civiele innovatie ligt. Voor The Green Village zal BAM Infra dit plein opnieuw inrichten en veranderen in een klimaatadaptief plein, naar een eerder ontwerp van architect en onderzoeker Eva Stache.

Bas de Jonge, projectleider BAM Infra Nederland: ‘Deze nieuwe inrichting realiseren wij samen met The Green Village, TU Delft, studenten en ondernemers. Zo krijgen ondernemers tijdens de ontwerpfase gelegenheid hun innovatie te presenteren, zodat we die kunnen integreren in het definitieve ontwerp. Op de grote vlakken groen en stroken verharding in het nieuwe ontwerp kunnen ondernemers met de hulp van studenten van verschillende onderwijsinstellingen hun innovaties testen.’

Naast de nieuwe inrichting verzorgt BAM Infra tevens de benodigde elektra, watervoorziening en sensoren. BAM Infra zorgt ervoor dat deze proeftuin voor onderzoek en innovatie een verblijfsruimte blijft, ook tijdens de werkzaamheden. Het uitvoeringsontwerp is gereed in oktober 2022, waarna de uitvoering start.

Nadere informatie: Bert Ooms, woordvoerder BAM Infra Nederland, bert.ooms@bam.com.