Invaren bruggen en deuren Nieuwe Sluis Terneuzen

Invaren bruggen en deuren Nieuwe Sluis Terneuzen

(Nieuwsbericht Rijkswaterstaat:) Terneuzen, 20 januari 2023 - Nieuwe Sluis Terneuzen vaart vanaf 25 januari 2023 twee bruggen en vier deuren naar hun definitieve plaats in de Nieuwe Sluis. Dit is een belangrijke stap in de bouw.

De bruggen en deuren verlaten hun opslaglocatie in de Autrichehaven in Westdorpe per drijvend ponton. Een duwboot en een sleepboot varen dit ponton via het Kanaal Gent-Terneuzen langs de landtong zuid naar de Nieuwe Sluis

De hele operatie neemt - afhankelijk van de weersomstandigheden - twee weken in beslag.

Kantelen deuren Nieuwe Sluis Terneuzen

Een van de hoogtepunten van de invaaroperatie is het kantelen van de deuren. De deuren, 26 m hoog, 62 m breed, 9 m diep en 2000 ton zwaar, worden een voor een in liggende stand op een ponton naar de langtong zuid vervoerd.

Daar kantelen we de deur met behulp van een hijsbok in verticale stand. Daarna hervatten we het transport, varen de deur in de deurkas van de Nieuwe Sluis en installeren de deur.

Bruggen installeren

Ook de bruggen, elk 86 m lang, 17 m breed, 15 m hoog en 1.540 ton zwaar, vervoeren we met een ponton vanaf de opslaglocatie in de Autrichehaven naar de Nieuwe Sluis. Voordat de brug op zijn plaats geïnstalleerd wordt, brengen we de brug op de juiste hoogte en draaien we de brug in de goede stand.

Meekijken via webcam

Het publiek kan een deel van het invaren van de eerste brug en van de eerste twee deuren via de webcam volgen. Wanneer dat het geval is, weten we op dit moment nog niet. Een actuele planning van de operatie publiceren we steeds op onze website en delen we via Facebook.

Volgorde

De invaaroperatie start met een van de bruggen op 25 januari. Deze brug wordt geïnstalleerd aan de kant van het buitenhoofd. Een paar dagen later laden we de eerste deur. Deze deur is bestemd voor een deurkas in het buitenhoofd en wordt een dag later gekanteld en ingevaren.

Binnen enkele dagen volgt de tweede deur voor het buitenhoofd. Nadat deze deuren geplaatst zijn, varen we de twee deuren voor het binnenhoofd naar locatie. Als sluitstuk volgt de brug voor het binnenhoofd. Zoals het er nu naar uit ziet, ronden we de invaaroperatie ongeveer twee weken na aanvang ervan af.

Minimale hinder scheepvaart

Het invaren van de deuren en bruggen leidt tot minimale hinder voor de scheepvaart. Vervoer van de landtong zuid naar de Nieuwe Sluis plannen we op een moment dat schepen in de Westsluis liggen en nog niet in of uit varen.

Tijdens het kantelmoment van de deuren kan scheepvaart met een lengte van 180 m of meer en/of een breedte van 30 m of meer (zogenaamde bovenmaatse scheepvaart) geen gebruik maken van de passeerlocatie op de kop van de landtong zuid. Kleinere schepen kunnen met aangepaste snelheid, om de golfslag te beperken, passeren.

Ook tijdens het transport van Westdorpe naar de kop van de landtong zuid vragen we de scheepvaart de snelheid bij de Massagoedhaven te matigen.

Klik hier voor het originele nieuwsbericht van Rijkswaterstaat of van Nieuwe Sluis Terneuzen.