Nieuwe standaard circulair bouwen een stap dichterbij met ‘Het Nieuwe Normaal’

Utrecht, 7 december 2023 - Samen werken aan een nieuwe, gedragen standaard met haalbare én ambitieuze prestaties voor circulair bouwen, is vandaag geconcretiseerd met de lancering van 'Het Nieuwe Normaal' (HNN). Op initiatief van het Ministerie van BZK en Cirkelstad zijn het Rijksvastgoedbedrijf, Rijkswaterstaat, de gemeenten Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht samen met BAM, Dura Vermeer, Heijmans, Synchroon, Van Wijnen en VolkerWessels in 2019 het programma Samen Versnellen gestart. Het doel: samen werken aan één taal en standaard voor circulair bouwen, circulaire gebiedsontwikkeling en circulaire infrastructuur. De lancering vandaag van 'Het Nieuwe Normaal' is hiervan het prachtige resultaat.

Lancering Het Nieuwe Normaal

De initiatiefnemers van Het Nieuwe Normaal.

'Het Nieuwe Normaal' is tot stand gekomen door ruim 500 bouwprojecten te evalueren. Vanuit de bouwpraktijk halen we op wat we verstaan onder circulair bouwen (over welke indicatoren gaat het), welk prestatieniveau we minimaal kunnen halen én welke methode gebruikt wordt om het prestatieniveau vast te stellen (en we daarmee projecten kunnen vergelijken).

‘Vier jaar na de eerste verkenning en ontzettend veel ontwikkelingen binnen het circulaire gedachtengoed is hier nu de nieuwe standaard. Dat 'Het Nieuwe Normaal' er nu daadwerkelijk ligt, is een prachtige stap’, licht Lidewij de Haas, Executive Director van BAM Bouw en Techniek, toe. ‘Dat we met zo’n mooie club uit onze sector vandaag de handtekening hebben gezet geeft hoop. Want ook al doen we ontzettend ons best, individueel bereik je veel minder dan met een groep. Dit gaat ons echt helpen in de verduurzaming van de gebouwde omgeving. Laat die implementatie maar komen!’

'Het Nieuwe Normaal' geeft uitvoering aan de BAM-strategie ‘Building a sustainable tomorrow’, waarin duurzaamheid het centrale thema is.

Oproep aan de sector: teken het manifest

Ondersteund door TU Delft, Copper8, Alba Concepts, Metabolic en Witteveen+Bos, is hard gewerkt aan deze nieuwe, gedragen standaard die ervoor moet zorgen dat we zowel in de vraag- als aanbodkant projecten volgens dezelfde ‘taal’ worden uitgevraagd en zo circulaire ambities ook echt kunnen behalen. Maar dat kunnen de initiatiefnemers niet alleen. De tweede fase van het programma, de implementatie gaat nu van start. Een taal (over)leeft immers alleen als deze door iedereen gesproken wordt. Daarom ondertekenden Cirkelstad en de partners uit het Samen Versnellen-programma het manifest.

Cirkelstad en BAM doen een oproep dit manifest te ondertekenen. Alleen wanneer één taal voor circulair bouwen wordt gebruikt, kan Het Nieuwe Normaal écht het nieuwe normaal worden in de sector. Daar maken we ons hard voor!

Het manifest van 'Het Nieuwe Normaal' is hier openbaar in te zien.

Over Het Nieuwe Normaal 1.0: de nieuwe standaard voor circulair bouwen

Het raamwerk van 'Het Nieuwe Normaal' is tot stand gekomen op basis van de data van meer dan 500 projecten. Deze projecten zijn geëvalueerd aan de hand van de vaste Het Nieuwe Normaal-evaluatie of komen uit andere databases die we verbonden hebben. Met de opgedane kennis en ervaring is een raamwerk ontstaan met indicatoren voor circulair bouwen en een validatiemethode die beschrijft hoe op iedere indicator te scoren.

Sinds de start in 2019 is ieder jaar de voortgang openbaargemaakt. De tussentijdse feedback en nieuwe samenwerkingspartners hebben de standaard nog verder verrijkt. Denk aan partnerschappen met de City Deal Circulair en Conceptueel Bouwen, Lenteakkoord 2.0, G40, Netwerk Conceptueel bouwen, De Groene Huisvesters, Building Balance en het Convenant Toekomst Bestendig Bouwen. En ook met Breeam, GPR, BCI, Madaster en Duurzaam GWW.

Officiële 'Het Nieuwe Normaal'-bureaus zijn op moment van publicatie Copper8, Alba concepts, Metabolic, Witteveen+Bos, Buro BOOT, Arcadis, Volantis, Draaijer & Partners, Merosch, Brink, Antea Group, C-creators, RHDHV, Flux Partners, Meijs Ingenieurs en W/E Adviseurs. Je kunt ze altijd om hulp vragen! Meer informatie is te vinden op

Meer weten of ook aan de slag met Het Nieuwe Normaal? Je vindt alle informatie op www.hetnieuwenormaal.nl.