BAM realiseert gecorrigeerde EBITDA van € 350 miljoen in 2022 en stelt dividend voor van € 0,15 per aandeel

BAM delivers adjusted EBITDA of €350 million in 2022 and proposes dividend of  €0.15 per share

Koninklijke BAM Groep nv behaalt de winstverwachting voor 2022 met een gecorrigeerde EBITDA-marge van 4,5 procent, exclusief het positieve transactieresultaat voor Wayss & Freytag Ingenieurbau. De kapitaalratio verbeterde verder tot 21,2 procent. BAM bevestigt de eerder uitgesproken verwachting om dividend over het jaar 2022 uit te keren en stelt € 0,15 per aandeel voor. BAM staat goed gesteld om te profiteren van de sterke marktposities en structurele groeimogelijkheden. Ondanks de tegenwind door de onzekere macro-economische en geopolitieke situatie blijft de Groep op koers bij de uitvoering van de strategie en streeft naar een prestatie richting de strategische doelstellingen voor 2023.

  • Bedrijfsopbrengsten gestegen met 2% in Nederland, Verenigd Koninkrijk en Ierland; totale opbrengsten daalden met 10% tot € 6,6 miljard door desinvesteringen in België en Duitsland;
  • Gecorrigeerde EBITDA van € 350 miljoen (gecorrigeerde EBITDA-marge van 5,3%); gecorrigeerde EBITDA-marge exclusief € 52 miljoen boekwinst op Wayss & Freytag was 4,5%;
  • Goede bijdrage van Nederlandse woningactiviteiten en verder herstel Nederlandse infra; in tweede halfjaar toename impact op resultaat Groep van inflatie, vanuit toeleveringsketen en door projectvertragingen;
  • Nettoresultaat van € 180 miljoen (2021: € 18 miljoen), ofwel winst per aandeel van € 0,66 (2021: € 0,07);
  • Sterke liquiditeitspositie van € 0,8 miljard, inclusief volledige terugbetaling van uitgestelde Covid-19 BTW- en loonheffingen en effect desinvesteringen; kredietfaciliteit verlengd tot 2026, nu ook gekoppeld aan duurzaamheidsdoelstellingen;
  • Kapitaalratio verder verbeterd tot 21,2% (ultimo 2021: 14,5%);
  • Solide orderboek van € 10,0 miljard (2021: € 13,2 miljard), vooral afgenomen door desinvesteringen (€ 2,1 miljard), heroverweging Britse overheid van regionaal wegen-ontwikkelingsprogramma (€ 0,6 miljard) en negatief wisselkoerseffect (€ 0,3 miljard). 

Klik hier voor het gehele persbericht.