Nieuw Hoofdkwartier voor Defensie

Brussel, 16 februari 2023 - Defensie investeert in een nieuw operationeel hoofdkwartier dat voldoet aan de hedendaagse eisen op het vlak van functionaliteit, veiligheid, welzijn en duurzaamheid. De Design, Build & Maintain (DBM) opdracht werd voor een totaalbedrag* van € 499 miljoen gegund aan de groepering Be Defence die instaat voor het ontwerp, de realisatie en het technisch onderhoud van de infrastructuur. Het compactere Nieuwe Hoofdkwartier komt recht tegenover het NAVO-hoofdkwartier op een terrein van 11,4 hectare; deels op het terrein van de oude NAVO-site en deels op het huidig kwartier Koningin Elisabeth.

De Chef Defensie, admiraal Hofman, benadrukt: ‘Vandaag verspreid over een dozijn gebouwen, zal de generale staf morgen slechts één bezetten, ecologischer en veiliger, om de uitdagingen van de toekomst beter aan te gaan.’
 

Artist impression

Op vrijdag 23 december 2022 werd door de Minsterraad de goedkeuring gegeven voor de bouw van een Nieuw Hoofdkwartier voor de Defensiestaf in Brussel. De nieuwe hoog beveiligde site met verschillende gebouwen zal plaats bieden aan bijna 4.000 werknemers van Defensie. Het hoofdgebouw zelf bestaat hoofdzakelijk uit de kantooromgeving met 2.800 werkplekken waar alle diensten van de Defensiestaf, de Algemene Dienst Inlichtingen en Veiligheid (ADIV) en het Cyber Command worden ondergebracht. De kantooromgeving wordt ingericht volgens de principes van het New Way of Working (NWOW). De omgeving zal een extra impuls geven aan de samenwerking tussen de verschillende diensten.

Alle militaire operaties worden vanuit het hoofdgebouw geleid. Bovendien worden ook alle functies voor het personeel voorzien zoals een bedrijfsrestaurant, een zone voor binnensporten, omkleedruimtes en douches. Er wordt ook veel aandacht besteed aan het welzijn van het personeel met een aangepast thermisch comfort, een goede luchtkwaliteit, akoestisch comfort en voldoende daglichttoetreding in de kantooromgeving.

Modern conferentiecentrum

Daarnaast wordt een publiek toegankelijk conferentiecentrum voorzien dat gelegen is aan de Leopold III laan. Dit centrum bestaat uit één grote conferentiezaal met 300 zitplaatsen en verschillende kleinere vergaderzalen. Er komt ook een afzonderlijk gebouw met een kinderdagverblijf en de kantooromgeving voor de Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie van Defensie (CDSCA).

Duurzaamheid

Er wordt voor dit project heel nadrukkelijk ingezet op duurzaamheid in al haar aspecten.

Het gebouw wordt bijna energieneutraal (Nearly Zero Energy Building, NZEB) en er worden geen fossiele brandstoffen meer gebruikt voor de normale werking. De energietransitie naar een koolstof neutrale en duurzame infrastructuur, in overeenstemming met het Nationaal Energie- en Klimaatplan (NEKP) wordt mogelijk gemaakt door: een performante thermische isolatie, het gebruik van hernieuwbare energiebronnen zoals bodem energieopslag, zonnepanelen en warmtepompen.

Andere duurzaamheidsaspecten zoals het gebruik van duurzame materialen, het hergebruik van regenwater en het hergebruik van afbraakmaterialen als bouwmaterialen werden eveneens in het ontwerp opgenomen. Het landschapsontwerp zal de plaatselijke biodiversiteit aanzienlijk verhogen.

Ontwikkeling van de globale site

In de loop van 2023 zullen de vergunningsaanvragen worden ingediend. De start van de werken is gepland eind 2024 en het grootste deel zal gebruiksklaar zijn tegen eind 2027.

De groepering Be Defence bestaat uit de aannemers BAM, Jan De Nul, Eiffage en Cegelec, de architecten Assar Architects, ArtBuild en ANMA en het studiebureau VK Architects+Engineers. Het project dat door Belgische bedrijven wordt uitgevoerd, genereert een belangrijke maatschappelijke return, in de eerste plaats door jobcreatie.

De groepering Be Defence reageert: ‘We zijn bijzonder trots dit toonaangevende project te hebben gewonnen. Samen met onze bouwpartners kijken we er alvast naar uit om deze nieuwe landmark in Brussel te realiseren.’

De globale site van 92 hectare, het Kwartier Koningin Elisabeth en het voormalig NAVO Hoofdkwartier, maakt momenteel het voorwerp uit van een stedenbouwkundige ontwikkeling door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het Vlaams Gewest, met een bebouwde zone in het noordelijk deel van de site, langs de Leopold III-laan, en een groene zone in het zuiden van de site

* Initiële investering en twee jaar onderhoud, verlengbaar met bijkomend acht jaar.