TenneT selecteert drie partijen voor civiele werkzaamheden landstations 2 GW-projecten

(Persbericht TenneT:) Arnhem, 22 februari 2023 - TenneT heeft in een raamovereenkomst Dura Vermeer, BAM en Visser & Smit Bouw (onderdeel van VolkerWessels) geselecteerd voor civiele werkzaamheden voor de bouw van de 2GW-landstations in Nederland.

Nieuwe standaard voor netverbinding van windparken op zee

TenneT heeft in een raamovereenkomst Dura Vermeer, BAM Infra Nederland en Visser & Smit Bouw geselecteerd voor de civiele werkzaamheden voor de bouw van de landstations voor de 2GW (gigawatt)-projecten in Nederland. Vanaf 2024 realiseert TenneT de aansluiting van windparken op zee volgens een nieuwe 2GW-standaard. Met deze nieuwe standaard wordt de opgewekte stroom van de windparken op zee via een hoogspanning gelijkstroomverbinding (HVDC) aan land gebracht. 

Landstations vormen de schakel tussen de windparken op zee en het hoogspanningsnet. In het landstation wordt de gelijkstroom omgezet naar wisselstroom en wordt de spanning van 525kV getransformeerd naar 380kV, zodat dit geschikt is voor het Nederlandse hoogspanningsnet. Dura Vermeer, BAM Infra Nederland en Visser & Smit Bouw realiseren de gebouwen, gebouwgebonden installaties en terreininrichting voor deze landstations. Tot 2030 gaat het om de realisatie van tenminste acht landstations. De raamovereenkomst kan worden verlengd voor nieuwe 2GW-projecten binnen de looptijd van het contract worden aangekondigd.

Contractondertekening

Bron: TenneT.

Kwaliteit, veiligheid en duurzaamheid

Bij de aanbesteding van de civiele werkzaamheden zijn de partijen geselecteerd op kwaliteit, veiligheid en duurzaamheid. Marco Kuijpers, Director Large Projects Offshore TenneT: ‘Op het aspect kwaliteit gaat het om bewezen ervaring en expertise. Bij veiligheid en duurzaamheid zijn de partijen geselecteerd die vooruitstrevende voorstellen hebben gedaan om zo veilig mogelijk en duurzaam mogelijk te werken. Zo worden de daken van gebouwen op de grond gebouwd en vervolgens in zijn geheel geplaatst, zodat minder op hoogte gewerkt hoeft te worden. Om de ambitie ‘het meest duurzame landstation van TenneT’ te kunnen waarmaken zijn de partijen geselecteerd op hun duurzaamheidsexpertise. Zo kunnen al tijdens de ontwerpfase de grootste vervuilers zoals staal en beton worden geminimaliseerd en door een duurzaam alternatief worden vervangen. Denk hierbij aan hout en gerecycled beton. Door naar de hele levenscyclus van het gebouw te kijken wordt gestuurd op minste vervuiling en wordt er tijdens de aanleg zo veel mogelijk gewerkt met emissie loze voertuigen en apparaten. Ook is de beperkte buitenruimte zo ingericht dat de biodiversiteit maximaal wordt gestimuleerd met behoud van een veilige werkomgeving.’

Start realisatie

Het basisontwerp van de landstations is al gemaakt. De geselecteerde partijen worden nu direct betrokken bij het maken van het detailontwerp, zodat de juiste oplossingen worden gekozen. ‘Door gezamenlijk te werken aan de ontwerpen, kunnen we in een veel eerdere fase keuzes maken die bijdragen aan de standaardisatie van het concept en komen we later voor minder verrassingen te staan’, aldus Kuijpers. De werkzaamheden voor de landstations starten in 2024. De eerste oplevering van het civiele werk voor de landstations wordt verwacht in 2026.

Over het 2GW Programma

Op dit moment bedraagt de aansluitcapaciteit van TenneT ongeveer 7,2GW in de Duitse Noordzee en ongeveer 2,8 GW in de Nederlandse Noordzee. Het innovatieve 2GW Program van TenneT speelt een cruciale rol in het managen van de energietransitie vanaf zee en zal Europa helpen het eerste klimaat neutrale continent ter wereld te worden. Deze nieuwe standaard combineert TenneT's uitgebreide expertise in offshore netaansluitingen met een unieke transnationale aanpak. Met zijn sterke focus op harmonisatie en standaardisatie biedt het een blauwdruk voor toekomstige offshore netaansluitingssystemen en maakt deze programma aanpak een snellere invoering mogelijk. Tegelijkertijd vermindert de grotere capaciteit van 2GW per systeem het aantal vereiste netaansluitingen. Het 2GW Program zet een nieuw tempo in voor de Europese energietransitie. Het zal Europa en zijn inwoners voorzien van meer groene energie op een veilige en kosteneffectieve manier - met de laagst mogelijke milieueffecten.

Meer lezen

Kom meer te weten over het 2GW program

Klik hier voor het originele persbericht.