Start bouw eerste houtbouw appartementen van Woonstichting ’thuis en BAM Wonen in Veldhoven

Veldhoven, 17 maart 2023 - Op donderdag 16 maart 2023 is het startsein gegeven voor de bouw van de eerste houtbouw appartementen van Woonstichting ’thuis in Veldhoven. Wethouder Wonen & Leefbaarheid van Veldhoven Caroline van Brakel, directievoorzitter van BAM Wonen, Dinant te Brinke, en Luc Severijnen, directeur bestuurder van Woonstichting ’thuis, stonden samen stil bij de start van hun gezamenlijke, bijzondere nieuwbouwproject. Samen vulden zij een tijdcapsule met thema’s en gebruiksvoorwerpen anno 2023 en begroeven zij deze in de fundamenten van het toekomstige gebouw. De tijdcapsule wordt pas weer opgegraven bij ontmanteling van het gebouw.

Groep mensen met scheppen

BAM Wonen bouwt 56 duurzame, betaalbare appartementen terug voor de 28 verouderde appartementen aan de Ambachtslaan in Veldhoven. Dit betekent een mooie uitbreiding van de woningvoorraad van ’thuis in Veldhoven. Het nieuwe appartementengebouw krijgt een houten draagstructuur van kolommen en balken en een houten vloer. Deze draagstructuur wordt ingevuld met prefab houten gevelelementen. Een primeur voor gestapelde bouw in Nederland.

Om aan de grote vraag naar betaalbare woningen te voldoen moet er flink worden doorgebouwd. Voor de gemeente Veldhoven is dit het eerste project dat met een versnelde aanpak (woningbouwversnelling) door ’thuis gebouwd wordt.

’thuis wil sneller, schoner en duurzamer bouwen. Met de nieuwe appartementen aan de Ambachtslaan geeft zij invulling aan haar duurzaamheidsambities. ’thuis zet zich met duurzaamheid niet alleen in voor een beter klimaat, maar ook voor de beperking van de woonlasten van haar huurders.  

Met de realisatie geeft BAM Wonen invulling aan BAM’s strategie Building a sustainable tomorrow met focus op de samenhangende thema’s duurzaamheid, digitalisering en industrialisatie. De duurzaamheidsstrategie van BAM Wonen heeft als speerpunten CO2-reductie, circulariteit, biodiversiteit en sociale impact. Dit zijn thema’s en ontwikkelingen waar de toepassing van gecertificeerd duurzaam hout goed bij aansluit. Houtbouw speelt dan ook een steeds grotere rol in de projecten van BAM Wonen.
 

Artist impression

Houtbouw 56 appartementen Ambachtslaan in Veldhoven.