AM onderzoekt mogelijkheid woningbouw Shell-locatie aan de Hogeweg in Amersfoort

Amersfoort, 1 mei 2023 - Gebiedsontwikkelaar AM gaat samen met architectenbureau OOK in nauwe afstemming met de gemeente Amersfoort, omwonenden en andere belanghebbenden een onderzoek doen naar de mogelijkheden van woningbouw op de Shell-locatie aan de Hogeweg 53-55 in Amersfoort. Deze locatie is recent verworven door AM en het eerste idee voor de transformatie naar woonbestemming is door de gemeente Amersfoort positief ontvangen.

Eerste verkenning door participatie

In het ingediende idee is ruimte voor betaalbare woningen in het sociale- en middeldure huursegment en voor vrije-sectorwoningen. Het huidige bestemmingsplan laat op deze locatie nog geen woningen toe. Het idee is nog niet uitgewerkt in een plan of ontwerp.

Eerst werkt AM mee aan de visie en de kaders die de gemeente opstelt voor deze ontwikkeling. Daarin wordt de inbreng verwerkt van alle belanghebbenden en betrokkenen, zoals buurtbewoners, bedrijven in de omgeving en belangenverenigingen in Amersfoort. Op korte termijn wordt met genoemde partijen het gesprek aangegaan, waarbij wordt gesproken over de kansen, aandachtspunten en mogelijke zorgen rond dit initiatief.

De uitkomsten van deze gesprekken worden meegenomen in de verdere uitwerking van de visie en de kaders voor deze locatie. Het streven is om in de komende maanden een informatiebijeenkomst te houden over de (concept)kaders. Daar kunnen bewoners, bedrijven en belanghebbenden op reageren.

Aansluiten bij andere ontwikkelingen in de omgeving

Langs de entree naar het centrum van Amersfoort vinden ook diverse andere ontwikkelingen plaats. Met de initiatiefnemers van het vroegere Militair Hospitaal en de locatie Hogeweg 45 zal ook afstemming plaatsvinden.

Tot medio 2025 is de locatie nog verhuurd aan MacCarwash en Shell. De ambitie is om kort daarna een start te maken met de realisatie.

Over AM

Inspirerende en duurzame leefomgevingen bedenken en ontwikkelen, dat is de passie van AM. Wij werken samen met belanghebbenden op basis van conceptuele kracht, innovatie en co-creatie. AM legt de lat hoog als het gaat om gebiedsontwikkeling en geeft invulling aan haar missie aan de hand van vijf kernthema’s: Gedurfde duurzaamheid, Inclusieve stad,  Healthy Urban Living & Working, Stad- en gebiedmaker en Gelukkig leven. Geïnspireerd door deze maatschappelijke thema’s, leggen wij in het bijzonder het accent op betaalbaar wonen en klimaatpositieve gebiedsontwikkeling. Wij doen dit betrokken, creatief, daadkrachtig, transparant en vol bezieling. In samenwerking met overheden, vastgoedbeleggers, woningcorporaties, maatschappelijke organisaties, bewoners en overige vastgoedgebruikers ontstaan hierdoor bijzondere en kwaliteitsrijke gebieden om in te wonen, werken, winkelen en recreëren. AM, onderdeel van Koninklijke BAM Groep, zorgt hiermee voor kwaliteit van ruimte én kwaliteit van leven. Zie ook www.am.nl.

Nadere informatie: 

Illustraties in hoge resolutie zijn te downloaden bij het persbericht op www.am.nl.

AM onderzoekt mogelijkheid woningbouw Shell-locatie aan de Hogeweg in Amersfoort