Bekendmaking omwisselverhouding dividend

Bunnik, 2 mei 2023 - Onder verwijzing naar de aankondiging van 12 april 2023 met betrekking tot de betaling van het dividend van Koninklijke BAM Groep nv over boekjaar 2022, is het aantal dividendrechten dat recht geeft op één gewoon aandeel Koninklijke BAM Groep nv (de omwisselverhouding), vastgesteld op 13,33.

Dit is gebaseerd op een koers van € 2,0002; de naar volume gewogen gemiddelde koers van alle op Euronext Amsterdam verhandelde aandelen Koninklijke BAM Groep nv op 27 en 28 april, alsmede 2 mei 2023. Dit vertegenwoordigt 1/13,33 aandeel Koninklijke BAM Groep nv met een waarde van € 0,15.

45,3 procent van de aandeelhouders heeft gekozen voor dividend in aandelen. Voor 9.112.457 gewone aandelen, die in het kader van het stockdividend zullen worden uitgegeven, zal bij Euronext Amsterdam een verzoek tot toelating tot de handel worden ingediend. Op die toelating tot de handel is artikel 1.5 sub g Verordening (EU) 2017/1129 van toepassing.

Betaling van het contante dividend of levering van de aandelen zal op 8 mei 2023 plaatsvinden. BAM zal deze uitgegeven aandelen inkopen om verwatering tegen te gaan.

Nadere informatie: