Levensduurverlenging van de Markbrug met totaalaanpak

Gouda, 22 mei 2023 – BAM infra Nederland renoveert de Markbrug tussen de gemeenten Moerdijk en Halderberge met een duurzame totaalaanpak. Deze zogenoemde Operatie Brugrenovatie is ontwikkeld voor het verlengen van de levensduur van bruggen. Het zorgt tevens voor versnelling in de uitvoering, doordat alle expertises onder één dak opereren. Met een officieel ondertekenmoment van de samenwerkingsovereenkomst op de Markbrug start vandaag een van de eerste brugrenovaties met deze aanpak.

Levensduurverlenging van de Markbrug met totaalaanpak

Van links: Alfred Siemes (BAM Infra Nederland), wethouder Thomas Melisse (gemeente Halderberge) en wethouder Jack van Dorst (gemeente Moerdijk).

Drone-inspectie en 3D-modellen

De renovatiewerkzaamheden aan de Markbrug bestaan voornamelijk uit betonreparaties aan de zij- en onderkant van de brug, het herstel van de waterdichte coating en het vervangen van de geleiderails en het asfalt. BAM Infra voert de werkzaamheden uit op basis van de resultaten van de bruginspectie die BAM eerder dit jaar uitvoerde met drone, historische data, 3D-modellen en een fysieke inspectie.

Inspectie met een drone stelt BAM in staat om het gehele object in kaart te brengen. De dronebeelden worden vertaald in een 3D-model. Hierin kan de brug van alle kanten worden nagelopen, zelfs van de onderzijde. BAM kan gebreken tot op detailniveau weergeven. Op basis hiervan kan BAM de opdrachtgever een integraal renovatieadvies over de noodzakelijke reparaties leveren.

Wethouder Jack van Dorst, gemeente Moerdijk: ‘Moerdijk werkt de laatste jaren volop aan de renovatie en vervanging van bruggen in onze gemeente. De Markbrug is de grootste verkeersbrug die we in ons beheer hebben. In goede samenwerking met Halderberge en BAM Infra Nederland heb ik er alle vertrouwen in dat we een vlotte renovatie tegemoet gaan, waarna we weer tientallen jaren vooruit kunnen met een goed onderhouden, veilige brug.’

Operatie Brugrenovatie

Samen met SealteQ en Nebest richt BAM Infra Nederland zich op de levensduurverlenging van zoveel mogelijk bruggen. Dankzij een seriematige totaalaanpak is de renovatie een strak geleid proces, dat uiterst efficiënt en op duurzame wijze wordt uitgevoerd. BAM Infra noemt dit Operatie Brugrenovatie. Deze aanpak integreert inspectie en advies, engineering, uitvoering, omgevingsmanagement en duurzaamheid.

De aanpak richt zich niet alleen op de renovatie, maar ook op advies vooraf. Daarnaast biedt BAM de optie voor monitoring en anticipatie op toekomstig onderhoud, nadat de brug is gerenoveerd. Met brede expertise, een uitgebreid netwerk en spreiding in het land heeft BAM alle disciplines onder één dak. De Markbrug is één van de eerste bruggen waar BAM deze aanpak grotendeels toepast.

Bouwteam

Ook bijzonder in het renovatieproject van de Markbrug is dat BAM Infra vanaf de voorbereiding werkt in een bouwteam met de gemeenten. Hier voeren openheid en transparantie de boventoon. In dit samenwerkingsverband wordt vanaf het begin van het project kennis uitgewisseld. Zo kan BAM Infra de kennis en kunde van de verschillende partijen meenemen in het zoeken naar oplossingen voor het beste resultaat met als doel de maximale levensduur van de Markbrug te verlengen met doelmatige investeringen. Door goede afspraken met elkaar te maken, kan BAM tijdens de uitvoering goed en veilig werken en risico’s voorkomen. Na negen weken in de bouwteamfase, gaat nu de realisatiefase van start.

Wethouder Thomas Melisse, gemeente Halderberge, zegt: ‘De gemeente Halderberge investeert de komende jaren veel in de kwaliteit van onze civieltechnische kunstwerken, waaronder de Markbrug. Bij bruggen is niet altijd direct te zien wat de gebreken zijn. Door samen te werken met de gemeente Moerdijk en BAM Infra Nederland, hebben we in het bouwteam alle expertises bij elkaar gebracht die nodig is voor het uitvoeren van het noodzakelijke onderhoud.’

Zo min mogelijk hinder

BAM Infra is in totaal ongeveer acht à tien weken bezig met de werkzaamheden, waarbij BAM de hinder zo veel mogelijk probeert te beperken door onder meer het verkeer over een rijbaan met twee rijstroken te leiden. Het verkeer kan daardoor gewoon doorgang vinden zonder afsluitingen, twee nachtafsluitingen daargelaten.

Renoveren duurzamer dan vervangen

De Markbrug is een belangrijke verbinding tussen de gemeenten Halderberge en Moerdijk. De betonnen kolos is de grootste verkeersbrug die beide gemeenten in beheer hebben. Hij dateert van begin jaren 70 en is toe aan een flinke opknapbeurt.

Met het renoveren van de brug wordt de levensduur verlengd en wordt voorkomen dat de brug moet worden vervangen. Hiermee wordt de uitstoot zo’n 150.000 kg CO2 vermeden. Renoveren is duurzaam door minder inzet van nieuwe grondstoffen, materieel en materialen dan bij nieuwbouw.

BAM Infra borgt ook de veiligheid en beperken de overlast voor de omgeving door bijvoorbeeld het afschermen van de werkzaamheden voor het verkeer. Bovendien neemt BAM weggebruikers mee in de berichtgeving via sociale netwerken zoals Facebook, Instagram en de Bouwapp. Daarnaast heeft BAM nauw contact met direct belanghebbende bedrijven.

Arjan Jolink, projectleider BAM Infra Nederland, zegt: ‘We renoveren de brug, waardoor we de levensduur verlengen en er niet hoeft te worden gesloopt. We renoveren ook de voeg, waardoor minder nieuw materiaal nodig is. Daarnaast zetten we onze elektrische asfaltset in en hebben een keet met accupakket en zonnepanelen. Alles om minder impact te hebben op het milieu.’

Levensduurverlenging van de Markbrug met totaalaanpak