BAM en gemeente Apeldoorn tekenen intentieverklaring voor hoogwaardig hergebruik vrijkomende materialen

Apeldoorn, 2 juni 2023 - Bij de werkzaamheden van BAM Infra Nederland komen materialen vrij die BAM niet meer kan gebruiken. Door samenwerkingen aan te gaan, zorgt BAM Infra ervoor dat deze materialen alsnog een nieuwe bestemming krijgen. Samen met gemeente Apeldoorn heeft BAM Infra Nederland afgesproken zoveel mogelijk materialen die vrijkomen bij ‘raamovereenkomst klein onderhoud en calamiteiten riolering’ op hoogwaardige wijze te gebruiken in nieuwe producten.

BAM en gemeente Apeldoorn tekenen intentieverklaring voor hoogwaardig hergebruik vrijkomende materialen

Vastgelegd in intentieverklaring

Michiel Bruins, afdelingshoofd Beheer & Onderhoud bij gemeente Apeldoorn, en Sjoerd Wartena, bedrijfsleider bij BAM Infra Nederland, tekenden hiervoor op 1 juni de intentieverklaring. In de verklaring is vastgelegd dat gemeente Apeldoorn en BAM zich beide inspannen om de materialen zo goed mogelijk te scheiden met als doel om alle vrijkomende afvalstromen hoogwaardig te gaan hergebruiken. In samenwerking wordt gezocht naar geschikte toepassings- of hoogwaardige hergebruik-mogelijkheden. De raamovereenkomst met gemeente Apeldoorn duurt nog anderhalf jaar.

Samenwerkingen met verschillende organisaties

Zo heeft BAM een convenant getekend met Wavin om buismateriaal te verzamelen. Deze materialen recyclet Wavin en verwerkt ze vervolgens in nieuwe kunststofproducten. Op het projectkantoor in Apeldoorn staat een container waar BAM de oude buismaterialen verzamelt. Een volle container levert een CO2-besparing op van zo’n 1.000 kilo CO2. Ook heeft BAM een convenant getekend met Putman Recycling en De Hamer Beton voor het inzamelen, recyclen en hergebruiken van schone betonmaterialen die voortkomen uit het rioolproject in gemeente Apeldoorn met als doel de vrijgekomen betonmaterialen op te waarderen naar secundaire grondstoffen die weer kunnen worden gebruikt bij nieuw te produceren betonproducten voor onder meer de gemeente Apeldoorn.

Circulaire ambities

Vanaf 2025 wil BAM Infra Nederland al het vrijkomende bouwafval hergebruiken. Vanaf 2030 moet het gebruik van primaire grondstoffen in projecten zijn gehalveerd. Samenwerkingen aangaan is hierbij essentieel. De samenwerking met gemeente Apeldoorn draagt bij aan het behalen van BAM’s duurzaamheidsambitie. BAM Infra wil laten zien dat het anders kan en anders moet. Om zo de aarde op de juiste manier door te geven aan de volgende generaties. Voor een mooier Nederland.

BAM en gemeente Apeldoorn tekenen intentieverklaring voor hoogwaardig hergebruik vrijkomende materialen