1 juni 2023 - 10:58

Feestelijke start voor nieuwbouw Sluisbuurt in Amsterdam

(Nieuwsbericht DUWO:) Amsterdam, 1 juni 2023 - Een groot nieuw wooncomplex verrijst in Amsterdam: de werkzaamheden waren al begonnen, maar woensdag 31 mei werd op Zeeburgereiland het feestelijke startschot gegeven voor de bouw van Sluisbuurt, bijna 770 woningen voor studenten en jongeren. De gemeente Amsterdam, DUWO en BAM Wonen verrichtten samen de starthandeling.

Het nieuwbouwplan, gemaakt in nauwe samenwerking met de gemeente, kende een lange aanloop, maar woensdag werd de start van de grootschalige nieuwbouw met alle betrokkenen gevierd. De gemeente werd vertegenwoordigd door wethouder van woningbouw Reinier van Dantzig, BAM Wonen vaardigde commercieel directeur Véronique Leenhouwers af en DUWO Anneleen Lagae, voorzitter van de Raad van Bestuur.

Een van de eerste

Het complex wordt gebouwd aan de Zuiderzeeweg, als een van de eerste nieuwbouwprojecten in de Sluisbuurt, een duurzame en groene woonwijk in aanbouw op Zeeburgereiland, waar in totaal ruim 5.500 verschillende soorten huur- en koopwoningen komen. Wethouder Van Dantzig: ‘Er is een groot tekort aan woningen voor studenten en jongeren, dus dit is echt goed nieuws. En dan op zo’n locatie aan het water, met nu al groen, een skatepark en sportfaciliteiten om de hoek.’

Twee gebouwen

De nieuwbouw bestaat uit twee gebouwen met 767 zelfstandige woningen voor zowel studenten als jongeren, de meeste ongeveer 21 m2 in oppervlakte. Verder komen er enkele grotere groepswoningen voor studenten, ruim 500 m2 aan gemeenschappelijke ruimten (in de vorm van drie common rooms) en in een van de gebouwen een plint met commerciële ruimten. De common rooms, waar straks ook buurtbewoners welkom zijn, krijgen onder meer keukenvoorzieningen, zodat bewoners er gezamenlijk kunnen koken.

Anneleen Lagae: ‘DUWO is blij dat de huisvesting, ondanks de hoge kwaliteitseisen betaalbaar blijft voor studenten en ook een fijne plek voor ontmoeting gaat worden met Hogeschool InHolland als buur’. Ook deze hogeschool is momenteel in aanbouw. Vanaf collegejaar 2024-2025 gaan daar de deuren open voor duizenden studenten. Een halte van IJtram 26 is ook voor de deur. Die brengt bewoners in tien minuten naar het Centraal Station.

Duurzaam

De Sluisbuurt wordt een uiterst duurzame en groene woonwijk en ligt op de kop van Zeeburgereiland in het IJ. Net als rest van de wijk worden de twee DUWO-gebouwen zeer duurzaam.

Voor de nieuwe wijk gelden forse eisen op het gebied van duurzaamheid, natuur en ecologie. Véronique Leenhouwers: ‘Al tijdens de bouw houdt BAM Wonen hier rekening mee door het gebruik van zoveel mogelijk elektrisch materieel, herbruikbare bouwmiddelen en onze eerste energieneutrale bouwkeet.’

De hele wijk wordt aangesloten op het warmtenet dat restwarmte uit het Oostelijk Havengebied gebruikt. Afval verdwijnt via een systeem voor ondergrondse afvaltransport. De bebouwing wordt voorzien van nestkasten voor vogels en groene daken tegen hittestress. Het duurzame en groene karakter van de nieuwe wijk komt ook tot uiting in de infrastructuur. Het gebied wordt autoluw en er valt straks veel te wandelen, fietsen en sporten, bijvoorbeeld op de dijken bij het Sluispark, met uitzicht op het IJ. Stoepen aan de zonzijde worden breder gemaakt, zodat bewoners zoveel mogelijk profijt van de zon kunnen hebben.

Ontwerp en bouw

Het ontwerp van de studenten- en jongerenhuisvesting werd gemaakt door MEI Architecten. De bouwer is BAM Wonen Noordwest. Het eerste gebouw wordt in circa twee jaar gebouwd en kan daarmee vanaf mei/ juni 2025 worden bewoond. De bouw van het tweede gebouw duurt een halfjaar langer. De verwachting is dat bewoners hier in het najaar van 2025 terecht kunnen.

Klik hier voor het originele nieuwsbericht.

Feestelijke start voor nieuwbouw Sluisbuurt in Amsterdam

Van links: Véronique Leenhouwers (commercieel directeur BAM Wonen Noordwest), Reinier van Dantzig (wethouder gemeente Amsterdam) en Anneleen Lagae (voorzitter Raad van Bestuur DUWO).