Nieuwe elektrische machines ingezet bij werkzaamheden in Nunspeet

Gouda, 1 juni 2023 – BAM Infra Nederland voert de werkzaamheden bij het grootschalige project voor gemeente Nunspeet geheel emissieloos uit. Naast de inzet van de volledig emissieloze asfaltset, maakt BAM Infra ook gebruik van twee gloednieuwe machines: een elektrische graafmachine en een elektrische graaflaadcombinatie. Deze machines zorgen voor een besparing van ruim 135.000 kilogram CO2 en zo’n 1.300 kilogram stikstof op dit project.

Enorme besparing diesel en CO2

Door de inzet van elektrische machines stoot BAM op het project geen CO2 en stikstof uit en is BAM in staat schoner te bouwen. De nieuwe machines leveren een behoorlijk diesel- en CO2-besparing op. Zo bespaart BAM met de mobiele graafmachine op jaarbasis met 180 draaidagen zo’n 35,5 ton CO2. Ten opzichte van de oorspronkelijk dieselmotor scheelt dit 80 liter diesel per dag. De graaflaadcombinatie zorgt voor een CO2-besparing van bijna 32 ton per jaar op basis van 180 werkbare dagen en een dieselbesparing van 72 liter per dag.

Passend bij onze duurzaamheidsambitie

Dit emissieloze project draagt bij aan het behalen van BAM’s duurzaamheidsambitie. In de BAM-strategie ‘Building a sustainable tomorrow’ is duurzaamheid één van de centrale thema’s naast digitalisering en industrialisatie. BAM Infra zoekt continu naar mogelijkheden om te bouwen aan een mooier Nederland.

Voor een veiligere en aantrekkelijkere stationsomgeving 

BAM Infra Nederland is in januari 2023 gestart met de uitvoering van de werkzaamheden voor de herinrichting van de stationsomgeving in Nunspeet met als doel de omgeving veiliger en aantrekkelijker te maken voor alle weggebruikers en om de doorstroming van het verkeer te verbeteren. Zo verlegt BAM de rijbaan van de F.A. Molijnlaan. Ook legt BAM een nieuw rioolstelsel aan. Naar verwachting zijn de werkzaamheden eind 2025 klaar.